Nyheter

Siste nytt:
Fylkesvaraordføreren deltok på et pressearrangement i Brussel vedr EUs nye retningslinjer for regionale flyplasser.

Du finner også flere nyheter her.
Twitter: @ostfoldfkintern

Fylkesvaraordfører Bjerknes deltok på internasjonalt pressearrangement i Brussel

 

Norsk utdanning i Europa 2007-2013: Resultater og ringvirkninger

Askim videregående skole blir trukket fram som et av de gode eksemplene på hva europeisk utdanningssamarbeid har ført til. Les om Askim vgs på side 11 i rapporten "Europeisk utdanningssamarbeid 2007-2013" fra Senter for Internasjonalisering av utdanning.

 

KS har gitt ut nyhetshefte om EU/EØS våren 2013


Østfold henter gevinster fra internasjonalt arbeid - møte i Internasjonalt Nettverk Østfold 7. februar


 

Plan og håndbok over internasjonalisering av videregående opplæring

  • Plan og håndboken vedtas endelig av fylkestinget 25. oktober
  • Dokumentet finner du her

 


Internasjonal konferanse på Lillestrøm

  • les mer her på hjemmesidene til Østlandssamarbeidet
  • ler mer her på hjemmesidene til Akershus fylkeskommune

Norsk - Tysk kunstsamarbeid
Vennskapsbesøk hos Region Värmland - fornying av samarbeidsavtalen

Sluttkonferanse for interreg IVB prosjektet Trans-in-form


KS har gitt ut nyhetshefte om EU/EØS våren 2012


EU-kommisjonen har kommet med en ny guide til EU-finansiering

 

På jakt etter Østfold-sjelen! Workshop i Polen i regi av interreg IVB prosjektet Trans-in-formHandlingsplan for fylkeskommunens internasjonale ungdomsarbeid vedtatt i fylkestinget 16. februar


Handlingsprogram for fylkeskommunens internasjonale arbeidFylkesutvalget roser internasjonalt ungdomsengasjement


EU støtter ny utredning om høyhastighetstog

Høsten 2011 inngikk Østfold fylkeskommune en ny samarbeidsavtale i Latvia

 

"Branding a rural future" - interreg IVB prosjektet Trans-in-form hadde konferanse om scenarieplanlegging og historiefortelling

 

Kalender for EU-programmene: Utlysninger, søknadsfrister og informasjonsseminarer


EU sin Lisboa traktat finnes nå på norsk


Ny trainee i fylkeskommunen
  • 1. september startet en ny trainee å arbeide i fylkeskommunen. Hun heter Line Helene Nilsen. Dette er første gang fylkeskommunen ansetter en trainee. Trainee ordningen varer i 18 måneder og deretter går ansettelsesforholdet over til en fast rådgiverstilling. Helene skal jobbe med internasjonale spørsmål med vekt på fylkeskommunens internasjonale ungsomsarbeid, EU-programmene og da spesielt LIVSLANG LÆRING, AKTIV UNGDOM og PROGRESS. Helene skal også ha ansvar for det internasjonale kontaktnettverket for de videregående skolene i Østfold. Vi ønsker henne lykke til! Nyhet på fylkeskommunens hjemmesider.

 

Innovation Circle Network, styremøte i Berlin

Reisen til Indre Østfolds framtid - et scenarioprosjekt
Nordsjøkommisjonen har generalforsamling denne uken i Brugge.
  • Se programmet her.
EU-delegasjonen informerer om Trans-in-form
  • Se artikkel her
Interreg - viktig for Østfolds utvikling
  • Les artikkel her

Interregprogrammenes betydning for regional utvikling!

Interreg IVB prosjektet Trans-in-form, midtveis konferanse i Krakow

 


Sist oppdatert: 18.12.2013