Nyheter - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Nyheter

Fremgang for EUs Europa2020 strategi når det gjelder måloppnåelse.

EUs Europa 2020 strategi - måloppnåelse
Mange av målene i strategien er på vei til å nås. Les mer her.


Nordsjøkommisjonen - ny visepresident fra Østfold
Andreas Lervik (Ap) ble 17. juni valgt til ny visepresident i Nordsjøkommisjonen.
Les mer om saken
her.


Interreg - utlysninger fremover
Interreg Sverige - Norge programmet, neste utlysning åpner 15. august med søknadsfrist 15. september. Se mer her.

Interreg Øresund-Kattegatt-Skagerak programmet, neste utlysning åpner 22. august med søknadsfrist 23. september. Se mer her.

Interreg Nordsjøprogrammet, søknadsfristen for 2016 var 14. mars.

Interreg Østersjøprogrammet, trinn 1 (prosjektkonsepter) søknadsfrist var 1. juni.

Interreg Europe, søknadsfristen var 13. mai.

URBACT programmet har fortløpende utlysninger i henhold til innsatsområder (http://urbact.eu)

ESPON har ingen nye utlysninger for 2016.

EU-programmene - utlysninger fremover
Creative Europe har fortløpende utlysninger i henhold til innsatsområder (http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/index_en.htm?page=1&mxi=5#_status=open)

ERASMUS+ har følgende utlysninger:
- Strategiske partnerskap 31. mars
- Erasmus+ Aktiv Ungdom 26. april og 4. oktober
- Erasmus+ Idrett 12. mai

Horizon2020 har fortløpende utlysninger i henhold til innsatsområder (https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html)

Sist oppdatert: 10.08.2016