Nyheter

Siste nytt: Kick-off for Sverige-Norge programmet: Nu kör vi! 28. og 29. oktober 2014 i Oslo.

Du finner mer informasjon og flere nyheter her.

Twitter: @ostfoldfkintern

Kick-off for Sverige-Norge programmet: Nu kör vi!

Ved årsskiftet går startskuddet for Interreg Sverige-Norge 2014-2020, så nå gjelder det å være forberedt. Vær med å tjuvstart den nye programperioden og delta på kick off-samling den 28.-29. oktober på Stratos i Oslo.

Målet med konferansen er å spre kunnskap om det nye interreg Sverige-Norge-programmet, utveksle erfaringer samt å synliggjøre resultater fra inneværende periode. Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg; program- og prosjektdeltakere, politikere i kommuner fylkeskommuner, statlige virksomheter, virkemiddelaktører, universiteter/høgskoler, næringslivet og organisasjoner.

Konferansen arrangeres på Stratos konferanse & selskapslokale (Youngstorget) i Oslo fra 28. til 29. oktober 2014.

Program

Konferanseavgift: 600 NOK

Reise og opphold: bestilles og betales av den enkelte. Vi har reservert 30 rom på Hotel Bristol i Kristian IV's gate 7 (1025 NOK for enkeltrom inkl. frokost og 1225 NOK for dobbeltrom inkl. frokost). Oppgi bookingreferanse 281014REGI for å oppnå spesialprisen. Rom bookes på epost: post@bristol.no

Påmeldingsfrist: 20. oktober (På Stratos er det plass til ca 150 deltagere, først til mølla..)

Påmelding: http://event.stfk.no/STFK/Web.nsf/ShowEvent2?OpenForm&ID=FA3E4C1522DFAC69C1257D55003656C0&S=INVIT&TM=ALL

Konferansen vil ha vekt på sentrale tema som er valgt ut som fokusområder i neste periode - innovative miljøer, små og mellomstore bedrifter, natur og kulturarv, bærekraftige transporter og sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet. På dag 2 av konferansen arrangerer vi møtebørs med sikte på å legge til rette for partnerskapsnettverk og prosjektideer for kommende programperiode.

Bidra gjerne til å spre informasjonen om konferansen til aktuelle deltagere i deres organisasjoner :-)

Har du spørsmål til arrangementet, ta gjerne kontakt med noen av oss i programkomiteen:

Har du spørsmål til arrangementet? Ta gjerne kontakt med noen av oss i programkomiteen:

Kari Mette Elden, mob + 47 922 19 777, kari.mette.elden@stfk.no

Valgerdur Hunbogadottir, mob +47 479 76 140, valgerdh@ostfoldfk.no

Catrin Huss, + 46 70 27 57 040, Catrin.huss@regionvarmland.seSøknadsskrivekurs for Horisont 2020s SMB-instrument (små og mellomstore bedrifter)

Enterprise Europe Network Norge inviterer små og mellomstore bedrifter til søknadsskrivekurs - for de som planlegger å søke om støtte gjennom SMB-instrumentet i Horisont 2020. Informasjon om kurset og påmelding finnes her.  


Østfold fylkeskommune lyser ut forstudiemidler til EU- og Interregprosjekter.

Man kan søke om inntil kr 150 000 per forstudie. Søknader vurderes løpende, siste frist for å søke er 15. november 2014.

Les mer om forstudiemidler til EU- og Interregprosjekter.Østfold fylkeskommune og Arena Magica i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge/Enterprise Europe Network Norge arrangerte informasjonsmøte om Horisont 2020

Informasjonsmøtet fant sted den 5. juni på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad.

Små og mellomstore bedrifter og andre aktører fikk høre om mulighetene i EUs nye program for forskning og innovasjon.

Presentasjoner fra informasjonsmøtet

Inga Bruskeland, Forskningsrådet
Stefan Gundersen: Enterprise Europe Network Norge
Stefan Gundersen: SMB-instrumentet
Christoffer Lund, Unger fabrikker
Helene Nilsen, ØFK: Veien videre, hjelp og støtte


Søkerguide for Horisont 2020


Østfold er kåret til Europas mest ungdomsvennlige region!Fylkesvaraordfører Bjerknes deltok på internasjonalt pressearrangement i Brussel

 

Norsk utdanning i Europa 2007-2013: Resultater og ringvirkninger

Askim videregående skole blir trukket fram som et av de gode eksemplene på hva europeisk utdanningssamarbeid har ført til. Les om Askim vgs på side 11 i rapporten "Europeisk utdanningssamarbeid 2007-2013" fra Senter for Internasjonalisering av utdanning.

 

KS har gitt ut nyhetshefte om EU/EØS våren 2013


Østfold henter gevinster fra internasjonalt arbeid - møte i Internasjonalt Nettverk Østfold 7. februar


 

Plan og håndbok over internasjonalisering av videregående opplæring

  • Plan og håndboken vedtas endelig av fylkestinget 25. oktober
  • Dokumentet finner du her

 


Internasjonal konferanse på Lillestrøm


Norsk - Tysk kunstsamarbeid
Vennskapsbesøk hos Region Värmland - fornying av samarbeidsavtalen

Sluttkonferanse for interreg IVB prosjektet Trans-in-form


KS har gitt ut nyhetshefte om EU/EØS våren 2012


EU-kommisjonen har kommet med en ny guide til EU-finansiering

 

På jakt etter Østfold-sjelen! Workshop i Polen i regi av interreg IVB prosjektet Trans-in-formHandlingsplan for fylkeskommunens internasjonale ungdomsarbeid vedtatt i fylkestinget 16. februar


Handlingsprogram for fylkeskommunens internasjonale arbeidFylkesutvalget roser internasjonalt ungdomsengasjement


EU støtter ny utredning om høyhastighetstog

Høsten 2011 inngikk Østfold fylkeskommune en ny samarbeidsavtale i Latvia
"Branding a rural future" - interreg IVB prosjektet Trans-in-form hadde konferanse om scenarieplanlegging og historiefortelling

 

Kalender for EU-programmene: Utlysninger, søknadsfrister og informasjonsseminarer


EU sin Lisboa traktat finnes nå på norsk


Ny trainee i fylkeskommunen
  • 1. september startet en ny trainee å arbeide i fylkeskommunen. Hun heter Line Helene Nilsen. Dette er første gang fylkeskommunen ansetter en trainee. Trainee ordningen varer i 18 måneder og deretter går ansettelsesforholdet over til en fast rådgiverstilling. Helene skal jobbe med internasjonale spørsmål med vekt på fylkeskommunens internasjonale ungsomsarbeid, EU-programmene og da spesielt LIVSLANG LÆRING, AKTIV UNGDOM og PROGRESS. Helene skal også ha ansvar for det internasjonale kontaktnettverket for de videregående skolene i Østfold. Vi ønsker henne lykke til! Nyhet på fylkeskommunens hjemmesider.

 

Innovation Circle Network, styremøte i Berlin

Reisen til Indre Østfolds framtid - et scenarioprosjekt
Nordsjøkommisjonen har generalforsamling denne uken i Brugge.
  • Se programmet her.
EU-delegasjonen informerer om Trans-in-form
  • Se artikkel her
Interreg - viktig for Østfolds utvikling
  • Les artikkel her

Interregprogrammenes betydning for regional utvikling!

Interreg IVB prosjektet Trans-in-form, midtveis konferanse i Krakow

 

Sist oppdatert: 17.09.2014