Nyheter

Siste nytt: Det arrangeres lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet på Lillestrøm 20. januar 2015.
Konferansen arrangeres av Østlandssamarbeidet og KMD. Påmeldingsfrist er 19. desember.

Du finner mer informasjon og flere nyheter her.

Twitter: @ostfoldfkintern

Lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet 20. januar 2015

Det arrangeres lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet på Lillestrøm 20. januar 2015.
Konferansen arrangeres av Østlandssamarbeidet i nært samarbeid med KMD. Påmeldingsfrist er 19. desember via denne lenken: http://kp.empatix.no/interreg  

Her finnes program for konferansen.OPEN DAYS* dialogkonferanse i Sarpsborg


Hvordan kan vår region bli ledende innen fornybar energi og biogass? Det var spørsmålet på dialogkonferansen som Østfold fylkeskommune arrangerte i samarbeid med Vestfold fylkeskommune på Quality Hotel & Resort i Sarpsborg 25. november. Deltakere fra næringsliv, forskning, kommuner og fylkeskommuner i hele Oslofjordområdet deltok.

En del av svaret kom allerede før konferansen startet. Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth røpet i konferansens velkomsttale at et møte mellom politisk ledelse i fylkene Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Oslo hadde resultert i en enighet om samarbeid innen biogass. Dette skal behandles i fylkestingene tidlig neste år. «Oslofjordområdet vil samarbeide når det gjelder biogass. Det vil igjen gi gode muligheter for samarbeid med aktører i Vest-Sverige og Danmark og kan utløse EU-midler», sier Ole Haabeth.

Dialogkonferansen var en del av det offisielle OPEN DAYS 2014 - European Week of Regions and Cities - programmet*.

Kommunal- og regionalråd i den norske EU-delegasjonen i Brussel, Jan Edøy, påpekte at området rundt Oslofjorden har et komparativt fortrinn i Europa, ikke minst innen fornybar energi og biogass. Seniorforsker ved Nordlandsforskning Åge Mariussen ga deltakerne en innføring i konseptet "Smart Spesialisering" - som går ut på nettopp å benytte regionens særlige fortrinn for utvikling av samfunn og næringsliv.

En av de tre parallelle workshopene var viet temaet biogass, og denne hadde som mål å finne svar på spørsmålet "Hvordan organisere oss for å rigge større prosjekter?" Deltakerne fra næringsliv, forskning, kommuner og fylkeskommuner i Oslofjordområdet fikk muligheten til å komme med innspill til innholdet i en felles plattform mellom fylkene som skal bidra til utvikling av biogass-sektoren.

Workshopen «fornybar energi» hadde som mål å finne svar på spørsmålet «Hvordan identifisere de store, gode prosjektene?», mens workshopen «EU-finansiering» arbeidet med problemstillingen «Hvordan organisere seg for å komme i betrakning for EU/Interreg-prosjekter?».

Presentasjonene fra konferansen og de ulike workshopene, finner du her:

Presentasjoner på konferansen

Workshop "Fornybar energi"

Workshop "Biogass"

Workshop "EU-finansiering"

*OPEN DAYS (European Week of Regions and Cities) arrangeres hvert år i oktober i Brussel. EUs institusjoner åpner da dørene for lokale og regionale myndigheter over hele Europa for en uke med workshops og debatter. Samtidig arrangeres en rekke konferanser og seminarer over hele Europa gjennom høsten ? såkalte lokale OPEN DAYS events.

Annethvert år arrangerer Østfold fylkeskommune et lokalt OPEN DAYS event. I år ble konferansen arrangert i samarbeid med Vestfold fylkeskommune.
Kick-off for Sverige-Norge programmet: Nu kör vi!

Ved årsskiftet går startskuddet for Interreg Sverige-Norge 2014-2020, så nå gjelder det å være forberedt. Vær med å tjuvstart den nye programperioden og delta på kick off-samling den 28.-29. oktober på Stratos i Oslo.

Målet med konferansen er å spre kunnskap om det nye interreg Sverige-Norge-programmet, utveksle erfaringer samt å synliggjøre resultater fra inneværende periode. Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg; program- og prosjektdeltakere, politikere i kommuner fylkeskommuner, statlige virksomheter, virkemiddelaktører, universiteter/høgskoler, næringslivet og organisasjoner.

Konferansen arrangeres på Stratos konferanse & selskapslokale (Youngstorget) i Oslo fra 28. til 29. oktober 2014.

Program

Konferanseavgift: 600 NOK

Reise og opphold: bestilles og betales av den enkelte. Vi har reservert 30 rom på Hotel Bristol i Kristian IV's gate 7 (1025 NOK for enkeltrom inkl. frokost og 1225 NOK for dobbeltrom inkl. frokost). Oppgi bookingreferanse 281014REGI for å oppnå spesialprisen. Rom bookes på epost: post@bristol.no

Påmeldingsfrist: 20. oktober (På Stratos er det plass til ca 150 deltagere, først til mølla..)

Påmelding: http://event.stfk.no/STFK/Web.nsf/ShowEvent2?OpenForm&ID=FA3E4C1522DFAC69C1257D55003656C0&S=INVIT&TM=ALL

Konferansen vil ha vekt på sentrale tema som er valgt ut som fokusområder i neste periode - innovative miljøer, små og mellomstore bedrifter, natur og kulturarv, bærekraftige transporter og sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet. På dag 2 av konferansen arrangerer vi møtebørs med sikte på å legge til rette for partnerskapsnettverk og prosjektideer for kommende programperiode.

Bidra gjerne til å spre informasjonen om konferansen til aktuelle deltagere i deres organisasjoner :-)

Har du spørsmål til arrangementet, ta gjerne kontakt med noen av oss i programkomiteen:

Har du spørsmål til arrangementet? Ta gjerne kontakt med noen av oss i programkomiteen:

Kari Mette Elden, mob + 47 922 19 777, kari.mette.elden@stfk.no

Valgerdur Hunbogadottir, mob +47 479 76 140, valgerdh@ostfoldfk.no

Catrin Huss, + 46 70 27 57 040, Catrin.huss@regionvarmland.seSøknadsskrivekurs for Horisont 2020s SMB-instrument (små og mellomstore bedrifter)

Enterprise Europe Network Norge inviterer små og mellomstore bedrifter til søknadsskrivekurs - for de som planlegger å søke om støtte gjennom SMB-instrumentet i Horisont 2020. Informasjon om kurset og påmelding finnes her.  


Østfold fylkeskommune lyser ut forstudiemidler til EU- og Interregprosjekter.

Man kan søke om inntil kr 150 000 per forstudie. Søknader vurderes løpende, siste frist for å søke er 15. november 2014.

Les mer om forstudiemidler til EU- og Interregprosjekter.Østfold fylkeskommune og Arena Magica i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge/Enterprise Europe Network Norge arrangerte informasjonsmøte om Horisont 2020

Informasjonsmøtet fant sted den 5. juni på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad.

Små og mellomstore bedrifter og andre aktører fikk høre om mulighetene i EUs nye program for forskning og innovasjon.

Presentasjoner fra informasjonsmøtet

Inga Bruskeland, Forskningsrådet
Stefan Gundersen: Enterprise Europe Network Norge
Stefan Gundersen: SMB-instrumentet
Christoffer Lund, Unger fabrikker
Helene Nilsen, ØFK: Veien videre, hjelp og støtte


Søkerguide for Horisont 2020


Østfold er kåret til Europas mest ungdomsvennlige region!Fylkesvaraordfører Bjerknes deltok på internasjonalt pressearrangement i Brussel

 

Norsk utdanning i Europa 2007-2013: Resultater og ringvirkninger

Askim videregående skole blir trukket fram som et av de gode eksemplene på hva europeisk utdanningssamarbeid har ført til. Les om Askim vgs på side 11 i rapporten "Europeisk utdanningssamarbeid 2007-2013" fra Senter for Internasjonalisering av utdanning.

 

KS har gitt ut nyhetshefte om EU/EØS våren 2013


Østfold henter gevinster fra internasjonalt arbeid - møte i Internasjonalt Nettverk Østfold 7. februar


 

Plan og håndbok over internasjonalisering av videregående opplæring

  • Plan og håndboken vedtas endelig av fylkestinget 25. oktober
  • Dokumentet finner du her

 


Internasjonal konferanse på Lillestrøm


Norsk - Tysk kunstsamarbeid
Vennskapsbesøk hos Region Värmland - fornying av samarbeidsavtalen

Sluttkonferanse for interreg IVB prosjektet Trans-in-form


KS har gitt ut nyhetshefte om EU/EØS våren 2012


EU-kommisjonen har kommet med en ny guide til EU-finansiering

 

På jakt etter Østfold-sjelen! Workshop i Polen i regi av interreg IVB prosjektet Trans-in-formHandlingsplan for fylkeskommunens internasjonale ungdomsarbeid vedtatt i fylkestinget 16. februar


Handlingsprogram for fylkeskommunens internasjonale arbeidFylkesutvalget roser internasjonalt ungdomsengasjement


EU støtter ny utredning om høyhastighetstog

Høsten 2011 inngikk Østfold fylkeskommune en ny samarbeidsavtale i Latvia
"Branding a rural future" - interreg IVB prosjektet Trans-in-form hadde konferanse om scenarieplanlegging og historiefortelling

 

Kalender for EU-programmene: Utlysninger, søknadsfrister og informasjonsseminarer


EU sin Lisboa traktat finnes nå på norsk


Ny trainee i fylkeskommunen
  • 1. september startet en ny trainee å arbeide i fylkeskommunen. Hun heter Line Helene Nilsen. Dette er første gang fylkeskommunen ansetter en trainee. Trainee ordningen varer i 18 måneder og deretter går ansettelsesforholdet over til en fast rådgiverstilling. Helene skal jobbe med internasjonale spørsmål med vekt på fylkeskommunens internasjonale ungsomsarbeid, EU-programmene og da spesielt LIVSLANG LÆRING, AKTIV UNGDOM og PROGRESS. Helene skal også ha ansvar for det internasjonale kontaktnettverket for de videregående skolene i Østfold. Vi ønsker henne lykke til! Nyhet på fylkeskommunens hjemmesider.

 

Innovation Circle Network, styremøte i Berlin

Reisen til Indre Østfolds framtid - et scenarioprosjekt
Nordsjøkommisjonen har generalforsamling denne uken i Brugge.
  • Se programmet her.
EU-delegasjonen informerer om Trans-in-form
  • Se artikkel her
Interreg - viktig for Østfolds utvikling
  • Les artikkel her

Interregprogrammenes betydning for regional utvikling!

Interreg IVB prosjektet Trans-in-form, midtveis konferanse i Krakow

 

Sist oppdatert: 11.12.2014