Nyheter

Siste nytt: Østfold fylkeskommune lyser ut forstudiemidler til EU- og Interreg-prosjekter.

Du finner mer informasjon og flere nyheter her.

Twitter: @ostfoldfkintern

Østfold fylkeskommune lyser ut forstudiemidler til EU- og Interregprosjekter.

Man kan søke om inntil kr 150 000 per forstudie. Søknader vurderes løpende, siste frist for å søke er 15. november 2014.

Les mer om forstudiemidler til EU- og Interregprosjekter.



Østfold fylkeskommune og Arena Magica i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge/Enterprise Europe Network Norge arrangerte informasjonsmøte om Horisont 2020

Informasjonsmøtet fant sted den 5. juni på Hydrogenfabrikken i Fredrikstad.

Små og mellomstore bedrifter og andre aktører fikk høre om mulighetene i EUs nye program for forskning og innovasjon.

Presentasjoner fra informasjonsmøtet

Inga Bruskeland, Forskningsrådet
Stefan Gundersen: Enterprise Europe Network Norge
Stefan Gundersen: SMB-instrumentet
Christoffer Lund, Unger fabrikker
Helene Nilsen, ØFK: Veien videre, hjelp og støtte


Søkerguide for Horisont 2020


Østfold er kåret til Europas mest ungdomsvennlige region!



Fylkesvaraordfører Bjerknes deltok på internasjonalt pressearrangement i Brussel

 

Norsk utdanning i Europa 2007-2013: Resultater og ringvirkninger

Askim videregående skole blir trukket fram som et av de gode eksemplene på hva europeisk utdanningssamarbeid har ført til. Les om Askim vgs på side 11 i rapporten "Europeisk utdanningssamarbeid 2007-2013" fra Senter for Internasjonalisering av utdanning.

 

KS har gitt ut nyhetshefte om EU/EØS våren 2013


Østfold henter gevinster fra internasjonalt arbeid - møte i Internasjonalt Nettverk Østfold 7. februar


 

Plan og håndbok over internasjonalisering av videregående opplæring

  • Plan og håndboken vedtas endelig av fylkestinget 25. oktober
  • Dokumentet finner du her

 


Internasjonal konferanse på Lillestrøm


Norsk - Tysk kunstsamarbeid
Vennskapsbesøk hos Region Värmland - fornying av samarbeidsavtalen

Sluttkonferanse for interreg IVB prosjektet Trans-in-form


KS har gitt ut nyhetshefte om EU/EØS våren 2012


EU-kommisjonen har kommet med en ny guide til EU-finansiering

 

På jakt etter Østfold-sjelen! Workshop i Polen i regi av interreg IVB prosjektet Trans-in-form



Handlingsplan for fylkeskommunens internasjonale ungdomsarbeid vedtatt i fylkestinget 16. februar


Handlingsprogram for fylkeskommunens internasjonale arbeid



Fylkesutvalget roser internasjonalt ungdomsengasjement


EU støtter ny utredning om høyhastighetstog

Høsten 2011 inngikk Østfold fylkeskommune en ny samarbeidsavtale i Latvia
"Branding a rural future" - interreg IVB prosjektet Trans-in-form hadde konferanse om scenarieplanlegging og historiefortelling

 

Kalender for EU-programmene: Utlysninger, søknadsfrister og informasjonsseminarer


EU sin Lisboa traktat finnes nå på norsk


Ny trainee i fylkeskommunen
  • 1. september startet en ny trainee å arbeide i fylkeskommunen. Hun heter Line Helene Nilsen. Dette er første gang fylkeskommunen ansetter en trainee. Trainee ordningen varer i 18 måneder og deretter går ansettelsesforholdet over til en fast rådgiverstilling. Helene skal jobbe med internasjonale spørsmål med vekt på fylkeskommunens internasjonale ungsomsarbeid, EU-programmene og da spesielt LIVSLANG LÆRING, AKTIV UNGDOM og PROGRESS. Helene skal også ha ansvar for det internasjonale kontaktnettverket for de videregående skolene i Østfold. Vi ønsker henne lykke til! Nyhet på fylkeskommunens hjemmesider.

 

Innovation Circle Network, styremøte i Berlin

Reisen til Indre Østfolds framtid - et scenarioprosjekt
Nordsjøkommisjonen har generalforsamling denne uken i Brugge.
  • Se programmet her.
EU-delegasjonen informerer om Trans-in-form
  • Se artikkel her
Interreg - viktig for Østfolds utvikling
  • Les artikkel her

Interregprogrammenes betydning for regional utvikling!

Interreg IVB prosjektet Trans-in-form, midtveis konferanse i Krakow

 

Sist oppdatert: 10.07.2014