Ansattdetaljer: Jostein Haug - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Jostein Haug

Haug
Samferdselssjef

Telefon, intern:
Telefon, arbeid:
Telefon, mobil: +4791553405

Faks:
E-post:

stilling(er): Samferdselssjef
Virksomhet: Regionalutviklingsavdelingen
Avdeling: Samferdselsseksjonen