Ansattdetaljer: Anne-Lise Kristoffersen - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Anne-Lise Kristoffersen

Kristoffersen
Seksjonssjef
Konst. fylkesdirektør

Telefon, intern: (+80)7432
Telefon, arbeid: +4769117410
Telefon, mobil: +4741609947

Faks: 69117070
E-post:

stilling(er): Seksjonssjef
Konst. fylkesdirektør
Virksomhet: Kommunikasjonsstaben

Sekretariatssjef sekretariatsseksjonen.

Utvalgssekretær for fylkestinget, fylkesutvalget, fylkesvalgstyret, Østfoldrådet og internasjonalt forum.