Regional kompetanseplan for Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Regional kompetanseplan for Østfold

Gjennom Regional kompetanseplan for Østfold ønsker vi å få felles mål for kompetanseutviklingen i Østfold.


Alle Østfolds kommuner og andre sentrale interessenter har vært invitert med i arbeidet, for ungdommens og Østfoldsamfunnets beste. Et arbeid som har munnet ut i en kunnskapsorientert og konkret plan, som videre skal legge grunnlaget for et kompetansebasert, og forsterket Østfold.

Sist oppdatert: 14.10.2015
Relaterte artikler