Tilskudd til bevegelsesglede, matglede og læring - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tilskudd til bevegelsesglede, matglede og læring

Barn som løper på gressbakke

Skoler kan søke om støtte til helsefremmende arbeid på skolen gjennom prosjekt RØRE 6-19. Søknadsfristen er 28. april.

Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa har fått 26 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med helsefremmende skoler i Østfold.

Målgruppe for tilskuddsordningen er elever i Østfold i alderen 6 til 19 år. Alle barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler og videregående skoler kan søke. 

Retningslinjer for tilskuddsordningen .

Søknadsfrister

Første søknadsrunde starter 28. mars med søknadsfrist 28. april 2017.
Tildeling gjøres i slutten av mai.
Neste søknadsrunde starter rundt 1. september 2017. Det blir også to utlysninger i 2018.

Søknadsskjema

Dersom det elektroniske søknadsskjemaet er ustabilt kan søknaden sendes inn på epost. Bruk dette dokumentet som veileder for å få med de nødvendige opplysningene om prosjektet/tiltaket deres.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål eller trenger veiledning for å skrive søknaden. Kontakt Østfold fylkeskommune ved Cathrine Rød Gundersen, tlf 459 73 995, epost: cathrirg@ostfoldfk.no.

Om Prosjekt RØRE 6 - 19

Prosjektet handler om at god helse, god fysisk form, bra mat og nok søvn er en viktig forutsetning for læring. Flere folkehelse-undersøkelser i Østfold har vist at barn og unge får for lite mosjon og har et for usunt kosthold. Det går ut over elevenes evne til å ta til seg undervisningen.

Målet for Prosjekt RØRE og for tilskuddsordningen er at flest mulig elever i Østfold fullfører hele opplæringsløpet med best mulig resultat.

 

Sist oppdatert: 27.04.2017
Vedlegg