Møteplan 2011 - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Møteplan 2011

Her er en oversikt over datoer for ulike utvalg, komiteer og råd. Sakspapirer er lenket opp fra de ulike datoene.

Jan.
Feb.
Mars
Apr.
Mai
Juni
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Des.
 Fylkestinget       3. 28.             22. 23.     29. 27.   7. 8.
 Fylkesutvalget   17. 16. 14.    9. og 23.   22. 20. 24. 15.
 Fylkesvalgstyret   17.     26.     20.      
 Utvidet fylkesutvalg                          
 Opplæring, kultur og helsekomitéen   15.   12.    7.    20.   22.  
 Samferdsel, næring og miljøkomitéen   16.   13.    8.    21.   23.  
 Administrasjonsutvalg
(lukkede møter)
       11.    6.   19.   21.  
HAMU/AMU      4.      10.    30.   18.  
 Kontrollutvalget
(lukkede møter)
27.   17.   19.    18. 22.  

 3.

 1.

 Yrkesopplærings-
nemnda

 

10.

 28.

31.

  

  

15.   17.

  

 Eldrerådet

 

11.

 

8.   1.   16. 18.  
 Fylkesrådet for funksjonshemmede    14.   11.    6.   19.   21.  
 Flerkulturelt råd   4.  30.   30.        14.   16.   
 Internasjonalt forum   24.      15.           15.    
 Ungdommens fylkesråd      24. 25.                26. 27.      
 Kompetanseoffensiven 28.  11.    1.    10. 26.   21.   9.
 Hovedstyre for  opplevelsesnæringer   1.      29.           6.   29.   
 Styret for Østfoldhelsa   8.   6.      1.    14.       
 Østfoldrådet    28.         14.       .    

Last ned møtedokumentene  eller følg link på møtedatoene i kalenderen over.
Dokumentene blir i tillegg lagt ut på fylkeshuset. 

Møteplan forrige år
Sist oppdatert: 09.08.2012