Ledige drosjeløyver - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Ledige drosjeløyver

Ledige drosjeløyver blir normalt ikke annonsert i avisene. Informasjon finner du på denne nettsiden.

 12:04:46Søkere bes benytte vår elektroniske løsning via fylkeskommunens hjemmesider

Ledige drosjeløyver

LEDIG LØYVE I ØSTFOLD TAXITJENESTER AS
B-17 og B-18 -
ordinært drosjeløyve er ledig fra 22. juni 2017.

Søknadsfrist: 15. juli 2017

B-217 - ordinært drosjeløyve tilpasset transport av rullestoler er ledig fra 1. september 2017.

Søknadsfrist: 26. juli 2017


Ledige drosjeløyver blir normalt ikke annonsert i avisene. Informasjon finner du på denne nettsiden.

Søkere bes benytte vår elektroniske løsning via fylkeskommunens hjemmesider


 

Søknad med vedlegg sendes:
Elektronisk med link fra "Drosjeløyver"

Alternativt:
Østfold fylkeskommune,
Samferdselsseksjonen,
Postboks 220,
1702 Sarpsborg.

Manglende dokumentasjon (vedlegg) medfører at søknaden ikke blir behandlet
eller at vilkårene for å få løyve ikke anses å være oppfylt.Sist oppdatert: 04.07.2017
Relaterte artikler