Fylkeskonservatoren i Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkeskonservatoren i Østfold

Websidebilde_kulturminnevern_desat

Kulturminner tilhører oss alle og angår oss alle. De er som fotspor i våre byer og landskap og gir oss muligheter for tilhørighet, forankring, kunnskap og opplevelse.

Kulturminnevernets hovedoppgave er å verne vår kulturarv for nåtiden og fremtidige generasjoner. Det samlede kulturminnevernet i Østfold omfatter både offentlige og private aktører: kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen (Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune), museene, kommunene, organisasjoner og grunneiere.

Museene i Østfold er en del av kulturminnevernet. Det finnes det mye informasjon om Østfolds mange store og små museer på nettsidene til Østfoldmuseene.

Kulturhistoriske utgivelser

Tilskuddsordninger


Kontakt oss

Postadresse:
Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Besøksadresse:
Fylkeshuset i Sarpsborg, Oscar Pedersensvei 39

Telefon:  69 11 70 00
Telefaks: 69 11 70 70
Toppen    Tilbake

Sist oppdatert: 01.08.2014