Kontakt kulturminnevernet - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Kontakt kulturminnevernet

Har du spørsmål eller lurer på noe så ta gjerne kontakt med oss som jobber i Kulturminnevernet i Østfold.

Fylkeskonservator
Moten Hanisch

Morten Hanisch

Leder av kulturminnevernet

Epost:
morten.hanisch@ostfoldfk.no 
Tlf. 69 11 75 36 eller 911 64 643

Bygningsvern
Andreas Ebeltoft Konservator/antikvar
Andreas Ebeltoft

Fredete og verneverdige bygg og anlegg. Plansaker. Oppfølging museene.

Epost:
andebe@ostfoldfk.no
Tlf: 69 11 75 80 eller 924 30 793
Roar Murtnes Konservator/ antikvar
Roar Murtnes


Fredete hus og anlegg.

Epost:
magmur@ostfoldfk.no
Tlf: 69 11 75 39 eller 452 38 835

Ädel  Konservator/ antikvar
Stefan Ädel


Verneverdige bygg og anlegg. Tilskuddsordninger.

Epost:
stefana@ostfoldfk.no
Kulturlandskap og kulturmiljøer
Klavestad

Landskapsarkitekt
Lars Ole Klavestad

Ivaretakelse av kulturlandskap og kulturmiljøer i plansaker.

Epost:
larkla1@ostfoldfk.no
Tlf. 69 11 75 35 eller 970 36 652

Arkeologi
Skullerud

Rådgiver/ arkeolog
Anne E. Skullerud

Melding om nye funn.
Kvalitetsheving Askeladden.

Epost:
annsku@ostfoldfk.no
Tlf. 69 11 75 83 eller 996 98 339

Csisar Konservator/arkeolog
Tryggve Csisar


Reguleringsplaner, byggesaker.

Epost:
trycsi@ostfoldfk.no
Tlf. 69 11 75 40 eller 992 40 621
per Erik Gjesvold Konservator/ arkeolog
Per Erik Gjesvold 


Reguleringsplaner, byggesaker, digital dokumentasjon.

Epost:
pererik.gjesvold@ostfoldfk.no 
Tlf. 69 11 75 24 eller 952 34 123
Gundersen Konservator/ arkeolog
Sigrid Mannsåker Gundersen
 

Reguleringsplaner, byggesaker.

Epost:
sigridmg@ostfoldfk.no 
Tlf. 69 11 75 81 eller 481 16 590
Johansen Konservator/ arkeolog
Kristine Johansen


Reguleringsplaner, byggesaker.

Epost:
krijoh2@ostfoldfk.no
Tlf. 69 11 75 22 eller 959 13 393
Linda Nordeide Konservator/ arkeolog
Linda Nordeide
 

Skjøtsel, tilrettelegging, formidling.

Epost:
linnor5@ostfoldfk.no 
Tlf. 69 11 75 10 eller 959 61 782

 

ida
Konservator/ arkeolog
Ida Charlotte Wendel


Skjøtsel, tilrettelegging, formidling.
Prosjektleder «Middelalderen i Østfold, kirkesteder og pilegrimsleder.»

Epost:
idawen@ostfoldfk.no 
Tlf. 69 11 75 21 eller 918 56 416
Berge

Feltarkeolog
Jan Berge

Søk og registrering av arkeologiske kulturminner.

Epost:
janber6@ostfoldfk.no 
Tlf. 69 11 75 32 eller 917 68 517

Moten Hanisch Feltarkeolog
Morten Bertheussen


Søk og registrering av arkeologiske kulturminner.

Epost:
morber3@ostfoldfk.no
Tlf. 69 11 75 32 eller 934 29 768 

Kjos Feltarkeolog
Ole A. Kjos

Søk og registrering av arkeologiske kulturminner.

Epost:
olekjo1@ostfoldfk.no
Tlf: 69 11 75 23 eller 977 00 763

Anne-Sophie Hygen Arkeolog
Anne-Sophie Hygen


Formidling

Epost: annhyg@ostfoldfk.no
Tlf. 69 11 75 10 eller 926 95 283


Lenke til alle ansatte i Kulturminnevernet ( Velg "Kulturminnevern" i avdeling og trykk på "Søk")

Postadresse:
Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Besøksadresse:
Fylkeshuset i Sarpsborg, Oscar Pedersensvei 39
Telefon sentralbord:  69 11 70 00

Sist oppdatert: 18.05.2017