Råd til deg som skal etablere bedrift - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Råd til deg som skal etablere bedrift

Her er noen aktører og virksomheter som kan hjelpe deg som ønsker å etablere bedrift.

Veiledning for nyetablerere

Etablererservice Østfold er et tilbud til deg som ønsker å etablere egen virksomhet, eller allerede har startet opp, men som er usikker på veien videre. Målet er å gjøre overgangen fra idè til realisering så enkel og kort som mulig. Både kurs og individuelle møter/veiledning tilbys.  

Her finner du en oversikt over de som tilbyr veiledning, opplæring og finansiering til nyetablerere i Østfold:
Tjenester til gründere i Østfold


Lenker til aktører som gir råd og veiledning

Her følger en samling av lenker til aktører som tilbyr råd og veiledning. Typiske tjenester er informasjon om formelle krav og skjemaer, råd for utvikling av forretningsideer og diverse kurs for etablerere. Tjenestene er ofte gratis, og ved å klikke på lenkene får du mer informasjon.

Altinn.no har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. 

Velg emne, så ledes du gjennom det offentlige regelverket samtidig som du får tips om støtteordninger og hjelpemuligheter. Du finner også lenker til skjemaer, til lovtekster og til fordypning hos andre. Disse sidene er et samarbeid mellom en rekke offentlige virksomheter. All informasjon er gjennomgått og godkjent av den etaten  som har ansvar for reglene på området. Her finner du også en oversikt over offentlige støtteordninger til etablerere/næringslivet, samt informasjon om bestilling av gratis "etablererpakke" og rådgivning via telefon. Bak Altinn samarbeidet står en rekke offentlige organer.


Etablerer.no inneholder en elektronisk etablererskole og en interaktiv møteplass for etablering av egen virksomhet. Tilbudet er gratis. Tjenesten er utviklet og driftes av VINN med støtte fra Innovasjon Norge.
CONNECT Østlandet er en del av CONNECT Norge - en ideell stiftelse som tilbyr kostnadsfri veiledning til gründere og vekstbedrifter og kobler disse med kompetansebedrifter og investorer. Målet er å gi oppstartsbedrifter rådgivning og tilbakemeldinger som kan bidra til raskere kommersialisering og mer

Patentstyret har som hovedoppgave å behandle søknader om patenter, varemerke- og designregistreringer. Patentstyret skal hjelpe norsk næringsliv å styrke virksomheten sin gjennom kunnskap om industrielle rettigheter. Patentstyrets er en statlig etat under Nærings- og handelsdepartementet.

Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker og tilbyr blant annet råd og veiledning i forbindelse med bedriftsetableringer, innovasjons- og internasjonaliseringsprosjekter og til aktører i regionale omstillingsområder og næringsmiljøer. Avdelingen for Immaterielle rettigheter - IPR (en samlebetegnelse for beskyttelsesformer av immaterielle verdier som blant annet industrielle rettigheter, bedriftshemmeligheter, knowhow og opphavsrett) tilbyr hjelp til personer og bedrifter som ønsker å utvikle en oppfinnelse til å bli et kommersielt produkt i markedet. Les mer om tilbudet fra Innovasjon Norges kontor i Østfold  

Tilskuddsordninger 

Det finnes en rekke offentlige tilskuddsordninger for gjennomføringen av innovasjons- og utviklingsprosjekter. Her finner du en oversikt over noen av de mest sentrale institusjonene som tilbyr slike ordninger.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge tilbyr produkter og tjenester som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Ta kontakt med Innvasjon Norge Østfold for å finne ut hva slags hjelp de kan yte din bedrift. Du finner også mer informasjon på deres hjemmeside Innovasjon Norge Østfold

Skattefunn
SkatteFUNN er ordningen for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer. Formålet er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Du finner også mer informasjon på deres hjemmeside: skatteFUNN

Norges forskningsråd
Forskningsrådet arbeider aktivt for å styrke forskning i og for næringslivet. Forskningsrådet tilbyr finansiering til bedrifter og kunnskapsinstitusjoner, rådgir i forsknings- og innovasjonspolitiske spørsmål samt arbeider for å styrke nettverk mellom FoU-institusjoner og næringsliv. Du finner også mer informasjon på deres hjemmeside: Norges Forskningsråd

Offentlige tjenester
Norge.no er en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det lettere å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester.

Sist oppdatert: 08.03.2017