Årets lærebedrift - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Årets lærebedrift

Kjenner du en lærebedrift som gjør en glimrende innsats innen fagopplæringen, og som fortjener tittelen «Årets lærebedrift? Send oss ditt forslag senest 15. januar

Med prisen "Årets lærebedrift" ønsker Østfold fylkeskommune å fremme arbeidet som utføres innen fagopplæringen i Østfold, så vel som å stimulere den generelle interesse for fagopplæring i arbeidslivet.

Kjenner du til en lærebedrift i Østfold som virkelig viser engasjement i sin rolle innen fagopplæringen? En lærebedrift som er imøtekommende, inkluderende og som fremmer et godt arbeidsmiljø. En lærebedrift som innehar gode faglige kunnskaper og evner å videreføre disse?

Da bør du nominere bedriften til "Årets lærebedrift".

Alle kan komme med forslag, og vi inviterer spesielt fylkets lærlinger, prøvenemder, yrkesutvalg, lærebedrifter, opplæringskontor og øvrige organisasjoner fra arbeidslivet til å nominere kandidater.

Frist 15. januar

Send inn ditt forslag senest 15. januar på vårt forslagsskjema til "årets lærebedrift".
 
Utfylt skjema kan sendes på e-post til postmottak@ostfoldfk.no

Eller pr. post til:
Østfold fylkeskommune
v/Opplæringsavdelingen, Pb 220, 1702 Sarpsborg

Har du noen spørsmål, kontakt opplæringsavdelingen ved Magne Hagen på epost: maghag3@ostfoldfk.no eller telefon: 976 42 543.

Heder og ære

Forslagene blir vurdert av en jury, bestående av leder og nestleder i Yrkesopplæringsnemnda og leder av Opplæringskomiteen. Foruten heder og ære vil vinneren av «Årets lærebedrift» motta en oppmerksomhet fra fylkeskommunen, som deles ut samtidig med "Årets lærling/lærekandidat".

Sist oppdatert: 23.05.2017