Voksenopplæring, tilskudd til studieforbund - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Voksenopplæring, tilskudd til studieforbund

Østfold fylkeskommune gir tilskudd til voksenopplæring. Dette gjelder for godkjente studieforbund.

Disse kan søke

Studieforbund godkjent i henhold til voksenopplæringslovens § 5 kan søke om tilskudd til voksenopplæring etter Lov om voksenopplæring, § 6.

Søknadsfrist og skjema

Søknadsfrist er 1. mars og kunngjøres i østfoldpressen.

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema


 

Sist oppdatert: 31.01.2017