Tilskudd til kultur og idrett - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tilskudd til kultur og idrett

Tilskudd til kultur og idrett deles ut til Østfold barne- og ungdomsråd, Østfold Musikkråd, Østfold Idrettskrets, som igjen fordeles til sine undergrupper og medlemsorganisasjoner.

Kulturtilskudd deles bare ut til
Barne- og ungdomsrådet (ØBUR)
Østfold musikkråd (ØMR)
Østfold idrettskrets (ØIK)

Tilskudd ytes i form av
- aktivitetsstøtte
- grunnstøtte

Tildelingsramme

(cirkastørrelser - kan variere fra år til år):
Beløp ca. kr 3,3 mill.

Disse kan søke:

Det er kun Østfold barne- og ungdomsråd, Østfold Musikkråd, Østfold Idrettskrets og deres paraplyorganisasjoner som er stønadsberettiget. Organisasjonene fordeler igjen til sine undergrupper og deres medlemsorganiasjoner.

Søknadsfrist og kunngjøring

Kunngjøres ikke.

Kontaktpersoner

Stein Cato Røsnæs

Sist oppdatert: 25.08.2011