Jernbaneforum Øst - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Jernbaneforum Øst

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen.

tog_collage-550

Medlemmene i Jernbaneforum Øst består av kommunene langs østre og vestre linje, samt fylkeskommunene Akershus og Østfold. Oslo kommune er også medlem. I tillegg er LO, NHO samt KS i berørte fylker medlemmer.

Jernbaneforum Øst ble etablert 15. mai 1995 og Østfold fylkeskommune vedtok i 2008 å overta sekretariatet fra KS.

Formål
Formålet med Jernbaneforum Øst er å sikre en rask utvikling av Østfoldbanen til en standard som kan møte fremtidens utfordringer. Med dette menes dobbeltspor gjennom Østfoldbyene helt til Kornsjø med høy hastighet.

Dette gjøres blant annet ved å påvirke beslutningstakere og ved å ha jevnlig kontakt med NSB, Jernbaneverket, Samferdselsdepartementet, Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè og andre faginstanser innen jernbaneområdet.

Kontaktpersoner:

Leder:
Siv H. Jacobsen
Telefon 48267061
E-post sivjac@ostfoldfk.noSekretariat:

Hans Arne Bjerkemyr

Telefon 90507794

E-post hanbje1@ostfoldfk.no


Jernbanekonferanse, Hafslund, 14. september 2016

Jernbaneforum Øst arrangerte konferanse på Hafslund hovedgård 14.09 - her finner du presentasjonene. Du kan også se opptak fra konferansen på Østfold fylkeskommunes web-tv-løsning

Anne Siri Haugen, Jernbaneverket

Terje Pettersen, Moss kommune

Ole Jacob Flæten, Skedsmo kommune

Dag Arthur Aasbø, Borregaard

Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsdepartementet

Roger Kormeseth, Jernbaneverket

Jimmy Johansson, Trafikverket (SE) og Bjørn Egede-Nissen, Jernbaneverket


 

Studietur til Göteborg, august 2016

Les rapport


Deler av medlemmene til Jernbaneforum Øst var på studietur til Østerrike i august 2014.

Formålet med studieturen var å bidra til en mest mulig felles plattform for beslutningstagere i Østfold, før planleggingen av IC starter for fullt.

Klikk her for mer info om studieturen


Presentasjoner fra regional jernbanekonferanse, Refsnes, 27. august - 2013


 


 

Presentasjoner fra studietur til Göteborg, 12. - 13. juni - 2013

 

 

Sist oppdatert: 23.09.2016