Konferanser i regi av Østfold fylkeskommune - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Konferanser i regi av Østfold fylkeskommune

Her finner du ulike kurs og konferansetilbud fra Østfold fylkeskommune.

illustrasjon

Invitasjon til kurs "Tilskuddsordningen til anlegg for idrett og fysisk aktivitet"

Tema: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. For alle som mener deres lag eller kommune har behov for nye idrettsanlegg, eller rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg, eller rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg, som kan være berettiget for spillemidler.

Tid/sted:
onsdag 19.april, kl.18.00-20.00, Moss Kirkegata 14
onsdag 26.april, kl.18.00-20.00, Askim, Kulturskolen, Henstad allé 1a
onsdag 3.mai, kl. 18.00-20.00, Halden, Folkets Hus, Tordenskjolds gate 4

Beskrivelse:

Kurset passer for alle som skal søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Ved siden av saksgang for søknader om spillemidler, vil det bli en gjennomgang av Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet  2016?(Publikasjonskode: V-0732B).

Kurset er gratis

Påmelding: Senest en uke før det kurset dere vil delta på, benytt Questback:

https://response.questback.com/ofk/pmxyhkwvhl

For mer informasjon, kontakt:

Stein Cato Røsnæs, 47 82 48 11 Robin Braaten, 48 09 02 28
______________________________________________________________

menneskeriring_shutterstock

Konferanserekke om frivillighet og mangfold - neste konferanse 2. mai 2017

Konferanserekken Østfold, mangfold og frivillighet har som mål å heve statusen til det viktige arbeidet som frivilligheten gjør samt stimulere til økt samarbeid mellom frivilligheten og offentlig sektor for å bygge sosial kapital og redusere fylkets sosiale ulikheter.

Nå er det tid for den tredje konferansen: her vil blant andre den fantastiske formidleren og professor i sammenlignende politikk Frank Aarebrot ta turen til Østfold, for å gi sitt syn på hvilken rolle frivilligheten kan spille i fremtiden.

Målgrupper: personer som er engasjert i frivillig arbeid og foreninger i Østfold, ansatte i offentlig-, frivillig- og ideell sektor og politikere.
Når: 2. mai 2017
Hvor: Quality Hotell, Sarpsborg

Endelig program og påmelding kommer.

Mer informasjon?
Hege Arnesen, folkehelserådgiver i Østfold fylkeskommune
Tlf: 977 73 131 ? e-post: hegarn@ostfoldfk.no

Mandag 29. august 2016 ble den første av tre konferanser med fokus på frivillighet i Østfold arrangert. Konferanse nummer to ble arrangert 15. desember 2016.

______________________________________________________________
 
Samfunnsodontologisk-forum_logo

Samfunnsodontologisk forum 2017 

Østfold fylkeskommune ser fram i mot å arrangere Samfunnsodontologisk forum 2017 i Fredrikstad.
Hold av datoene 7. - 9. juni 2017.

Tema for samlingen er migrasjon og helse, og arbeidet med å utarbeide program er godt i gang. Endelig program og påmelding vil komme i løpet av  februar 2017.

Konferansen avholdes på Quality hotell i Fredrikstad, og allerede nå kan vi røpe at både skjærgårdstur, besøk i Gamlebyen og Fredriksten festning står på det sosiale programmet.

Følge med på nettsidene til Samfunnsodontologisk forum 2017

Sist oppdatert: 22.02.2017