Grenseløs kompetanse og kommunikasjon - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Grenseløs kompetanse og kommunikasjon

Med støtte fra Interreg skal et felles prosjekt jobbe for å øke kunnskapen om kompetansebehovet i Fyrbodal og Østfold, samt hvilke arbeidsmuligheter som finnes i området. I tillegg få flere ungdommer til å utdanne seg innen teknikk og naturvitenskap, for å møte disse behovene.

Det er Interreg Sverige-Norge som har bevilget midler til prosjektet. De som deltar er Østfold fylkeskommune, Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum Science Center og Inspiria Science Center har samt  Högskolan Väst, og Høgskolen i Østfold.

Kontaktperson for Østfold fylkeskommune er seniorrådgiver Jens NIcolaisen.

Les mer på nettsiden til Innovatum Science Center.
Sist oppdatert: 16.11.2015