Videregående opplæring for voksne - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Videregående opplæring for voksne

Som voksen i Østfold har du mulighet til å ta videregående opplæring. Du kan få generell studiekompetanse eller fagbrev eller svennebrev.

Har du gjennomgått grunnskole eller tilsvarende, men har ikke fullført videregående opplæring, da har du rett til å søke gratis videregående opplæring fra og med det året du fyller 25 år.

Dette innebærer at du kan skaffe deg enten generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke høyskole eller universitet. Yrkeskompetanse kan for eksempel være fagbrev eller svennebrev.

Opplæringen skjer ved de videregående skolene eller i regi av et studieforbund.

Les om voksenopplæring på fylkeskommunens utdanningsportal
Videregående opplæring for voksne i Østfold


Sist oppdatert: 02.05.2014
Lenke til utdanningsportalen