Administrativ ledelse - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Administrativ ledelse

Anne Skau er fylkesrådmann i Østfold fylkeskommune.

 

Fylkesrådmannens ledergruppe

AnneSkau
Fylkesrådmann 
Anne Skau
haajoh1
Fylkesdirektør,
Regionalutviklingsavd.
(Fylkesrådmannens stedfortreder)
Håkon Johnsen  
hilbra
Fylkesdirektør, 
Samfunnsplanavd.
Hilde Brandsrud
Solveig
Fylkesdirektør, 
Opplæringsavd.
Solveig Olsen Fjærvik 
annkri11
Konst. fylkesdirektør,
Kommunikasjonsstab
Anne-Lise Kristoffersen
birhan1
Personaldirektør,
Personal- og organisasjonsstab
Birgit Hansen 
hangad
Økonomidirektør,
Økonomi- og eiendomstab
Hans Jørgen Gade
Sist oppdatert: 28.02.2017