Hvordan er vannet der du bor? - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Hvordan er vannet der du bor?

Vi har mye vann i Norge, og de fleste av oss bor nær et vassdrag eller en strand. Men hvordan står det egentlig til med vannkvaliteten?

vannregion_glomma_kart 

Østfold fylkeskommune er Vannregionmyndighet for vannregion Glomma. Det betyr at vi har det overordnede ansvaret for tilstanden i elver, fosser, innsjøer, bekker og havområder fra Dovre til svenskegrensa ved Koster. det krever helhetlig vannforvaltning. Det er ikke uten grunn at Østfold er tillagt denne rollen - det noen gjør et sted på veien, får konsekvenser for alle som befinner seg nedstrøms. Det nytter ikke med lokale og gode tiltak i en kommune hvis noen forurenser ovenfor. da er man like langt.

Helhetlig og samordnet vannforvaltning innebærer at alle tar sin del ansvaret for å nå målet om godt vannmiljø. Kommunene har nøkkelen til mange av utfordringene, bl.a gjennom at de er nært på innbyggere, nøringsliv og lokal natur. De spiller av den grunn en viktig rolle med hensyn til medvirkning og involvering av innbyggere og lokalt næringsliv. Kommunene samordner og sitter med betydelig kompetanse som er viktig for å kartlegge tilstand og belastninger på vannmiljøet. De er derfor også svært viktige samarbeidspartnere og aktører for å komme frem til gode miljømål og effektive miljøtiltak for forbedre og beskytte vannmiljøet i kommunen.

Men vannforvaltning er ikke noe kun kommunen skal drive med. Dette angår alle, og bør derfor engasjere alle. Rent vann er livsviktig. Den enkelte innbygger bør derfor gjøre sitt, blant annet ved ikke å forsøple vassdragene, ikke tømme kloakk eller kjemikalier i bekken.

Det er viktig med et felles grep for å videreføre arbeidet med å bedre tilstanden i våre vassdrag og fjorder og for å unngå at nye miljøproblemer oppstår. Utgangspunktet for arbeidet er en oversikt over hvilke utfordringer det må fokuseres på for å unngå forringelse av vannmiljøet og hvilke utfordringer som skal prioriteres fremover for å nå målet om god vannkvalitet i alle vannforekomster.

Sist oppdatert: 03.07.2014