Fylkeskommunens visjon og verdier - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkeskommunens visjon og verdier

Fylkesplanen "Østfold mot 2050" har en visjon: Grenseløse Østfold.
Våre verdier er: Raus - Profesjonell - Kreativ

I visjonen Grenseløse Østfold ligger det at vi vil legge grunnlag for handling og nyskaping ved å bygge ned grensene mellom administrative nivåer, kommuner, fylker og nasjoner, men også mellom by og land, ulike kulturer, fagområder og profesjoner. I Østfold har vi tradisjoner for å samarbeide både tverrfaglig og over administrative grenser. Denne arbeidsmåten vil vi videreutvikle for å utløse potensialet for bærekraftig utvikling, en god folkehelse, nyskaping og synergier.

For medarbeidere i Østfold fylkeskommune innebærer visjonen Grenseløse Østfold personlig og faglig samarbeid med andre og å sette åpenhet, toleranse og kompetansedeling høyt.

Vi skal være imøtekommende og vise forståelse for andres ståsted, kunnskap og bidrag. Vi skal finne muligheter og løsninger og aktivt utfordre hindringer og grenser - slik at vi møter innbyggernes behov for gode tjenester og fremmer ønsket samfunnsutvikling i Østfold.

En god medarbeider i Østfold fylkeskommune etterlever visjonen grenseløse Østfold og verdiene profesjonell, raus og kreativ i atferd og praktisk handling.
Sist oppdatert: 01.07.2014