Offentlighet i Østfold fylkeskommune - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Offentlighet i Østfold fylkeskommune

I Østfold fylkeskommune praktiserer vi såkalt "meroffentlighet". Det betyr at selv om man har en unntakshjemmel og kan unnta et dokument, eller en informasjon, skal man likevel vurdere om dokumentet eller informasjonen skal offentliggjøres.

I tråd med offenlighetsloven ønsker vi å gjøre det enkelt for innbyggerne å få innsyn i hva som skjer i fylkeskommunen.

Offentlighet og åpenhet omfatter mer enn at publikum gis Internettilgang til postjournalene. Alle har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter, postjournaler og saklister til møter i folkevalgte organer. Publikum har også rett til å være til stede under møter i folkevalgte organer.

Unntak fra innsynsretten må begrunnes med en lovhjemmel.

Henvendelser til fylkeskommunen

Henvendelser til oss som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig. Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser med sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær postforsendelse.

Postliste

Postlisten legges vanligvis ut to dager etter postregistrering. Du kan be om innsyn i de dokumentene eller sakene du ønsker ved å henvende deg til Sentralarkivet enten på epost eller telefon 69 11 7117.

Postlistene ligger ute i tre månedene. Er du interessert i postlister eldre enn dette, så ta kontakt med Sentralarkivet.

Seksjon for fagopplæring og Seksjon for inntak og formidling behandler årlig mer enn 13 000 dokumenter knyttet til lærlinger og elever. Dette er dokumenter knyttet til enkeltpersoner, og som ofte unntas fra offentlighet i hht Offentlighetslovens § 13, jf fvl § 13, 1-ledd nr. 2 om "noens personlige forhold".

For å gjøre journalen mer leselig og oversiktlig for publikum er dokumenter til og fra disse seksjonene unntatt fra den daglige offentlige journalen, men du har selvfølgelig likevel full anledning til å be om innsyn i disse seksjonenes dokumenter.

Politiske saker og møter

Sakslister og saksutredningene for de politiske råd og utvalg finner du våre nettsider under menyvalget  "Søk i politiske møter og saker".

Lover og forskrifter

Sist oppdatert: 23.05.2017
Relaterte artikler