Publikasjoner, planer og rapporter - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Publikasjoner, planer og rapporter

Her finner du publikasjoner som fylkesplan, budsjett, økonomiplan, regional utviklingsplan og mye mer.

Kommunikasjon og grafisk profil

Østfold fylkeskommunes kommunikasjonsstrategi
Østfold fylkeskommunes grafiske profil

Arkivplan for Østfold fylkeskommune (word)
Arkivplan for Østfold fylkeskommune (pdf)


Årsberetning og økonomidokumenter

Østfold fylkeskommunes årsberetning 2014 (Pdf)
Østfold fylkeskommunes årsberetning 2015 (Pdf)
Østfold fylkeskommunes årsberetning 2016 (Pdf)


 

Forslag til økonomiplan 2018-2021Forslag til økonomiplan 2018 - 2021 (presentasjon, pdf)

Forslag til økonomiplan 2018 - 2021 (hoveddokument)
Økonomiplan 2015 -2018 (Pdf)

Økonomiplan 2016 -2019 (Pdf)

Økonomiplan 2017 -2020 (Pdf)


Årsbudsjett 2015 (Pdf)
Årsbudsjett 2016 (Pdf)
Årsbudsjett 2017(Pdf)


Årsregnskap 2014 (Pdf)
Årsregnskap 2015 (Pdf)
Årsregnskap 2016 (Pdf)

Fylkesplan for Østfold

Planveileder for Østfold

Regional planstrategi


Fylkesdelplaner/regionale planer

Andre tematiske planer

IKT

Informasjonssikkerhetsstrategi for Østfold fylkeskommune

Strategi for videreutvikling av Østfold fylkeskommunes undervisningstjeneste for IT
Vedtatt mars 2004 (PDF-format)
)

Næring

Næringsstrategi (kortversjon)
FoU-strategi (kortversjon)
Strategi for bioøkonomi

Samferdsel

Erfaringsrapport Spikerbukta bru 

Opplæring

Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2016 (egen nettside)

Strategi for læring og mestring av digitale tjenester
En strategi for god pedagogisk praksis i Østfold fylkeskommunesvideregående skoler 2015-2018


Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2015-2016
Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2014-2015


Plan for opplæring i kriminalomsorgen 2011-15
Regional kompetanseplan for Østfold mot 2015

Kommunal oppreisningsordning

Kommunal oppreisningsordning - sluttrapport 2014
Kommunal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Østfold

Sist oppdatert: 07.07.2017