Bygg- og eiendom - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Bygg- og eiendom

Fylkes huset i Sarpsborg

Eiendomsseksjonen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunens eiendommer, samt byggeprosjekter og utviklingsarbeid.

Dette omfatter 11 videregående skoler, 1 folkehøyskole, 1 fylkeskommunal skole, eide og leide tannklinikker samt leide kontorer for PPT/OT og kulturvirksomheter.

Fylkeskommunen forvalter omtrent 310.000 m2 bygningsmasse, og leder store byggeprosjekter.
Du kan lese mer om våre byggeprosjekter

Vi har bygg og anlegg spredt over hele fylket.

Kontakt oss

Eiendomsseksjonen ledes av eiendomssjef Bengt Herlitz

For kontakt med medarbeidere i seksjonen, se  telefon- og e-postliste.
Sist oppdatert: 03.04.2017