ID 2079 - Undervisningsstilling innen engelsk - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Malakoff videregående skole

ID 2079 - Undervisningsstilling innen engelsk

Vi har ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling innen engelsk.

Vil du være med og skape et skolemiljø bygget på mestring, miljø og mangfold?

De som tilsettes må ha undervisningskompetanse til å kunne undervise i engelsk på yrkesfag og studiespesialisering samt programfagene i engelsk. Det er en fordel å ha samfunnsfaglig bakgrunn.

Lærerne ved Malakoff vgs er organisert i fagteam. Skolen legger vekt på faglig fordypning, elevmedvirkning, vurdering, differensiering og tilpasset opplæring. Malakoff vgs er en digital skole og jobber mye med pedagogisk bruk av IKT.

Gode IKT-kunnskaper, samarbeidsevne/vilje, evne til pedagogisk nytenkning og personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Opplysninger om stillingen:

Kan fås ved henvendelse til utdanningsleder Anne May Sandvik Olsen, tlf. 69 24 22 00, mobil 948 23621 eller fagleder Hanne Viken (samfunnsfagene) tlf 69 24 22 00, mobil: 930 51351.

Søknadsfrist: 11.06.17

Søknad må sendes på vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2079.
CV og attester medbringes til eventuelt intervju.

Lønn fastsettes etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. De som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Om skolen:

Malakoff videregående skole er en kombinert skole med ca 1000 elevplasser, 180 ansatte og et årlig driftsbudsjett på ca. 100 mill. Skolen har opplæringstilbud innenfor 5 utdanningsprogram; Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag og Bygg og anleggsteknikk. Skolen er fokusskole, helsefremmende skole og miljøfyrtårnbedrift. Malakoff vgs arbeider for å skape høy faglig kvalitet, et utfordrende og trygt læringsmiljø og tilpasset opplæring for alle elever.

Sist oppdatert: 15.05.2017 Ann Anthony