ID 2076 - Undervisningsstilling helse- og oppvekstfag - vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Mysen videregående skole

ID 2076 - Undervisningsstilling helse- og oppvekstfag - vikariat

Vi søker etter pedagog med undervisningskompetanse i programfagene på helse- og oppvekstfag for hele eller deler av skoleåret 2017/2018I, inntil 80 % vikariat.

Vedkommende må også være innstilt på å jobbe med elever ute i praksisfelt.

Vi ønsker oss engasjerte lærere som er tydelige klasseledere, har struktur i undervisningen, liker å arbeide med mennesker, liker å samarbeide i team, er utviklingsorientert og har relevant praksis.

Det er også ønskelig at lærerne har et fokus på relasjonsbygging og har gode kunnskaper innen IKT. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og det kan være aktuelt med prøveundervisning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Opplysninger om stillingene:

Kan fås ved henvendelse til fagleder for HO Merete Labråten tlf. 69 84 62 01/ 412 64 220, eventuelt utdanningsleder Lise Rognerud tlf. 69 84 61 81.

Søknadsfrist: 24.5.2017

Søknad må sendes på vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2076.
CV og attester medbringes til eventuelt intervju.

Lønn fastsettes etter avtale.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. De som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest.
Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.

Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det tas forbehold om tilsetting dersom det oppstår overtallighet i fylkeskommunen.

Om skolen:

Mysen videregående skole er en kombinert skole med ca. 1000 elever fordelt på 8 utdanningsprogram:
Helse- og oppvekstfag, Studiespesialisering, Design og håndverk, Medier og kommunikasjon, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel, Bygg- og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon. I tillegg har skolen ansvaret for undervisningstilbudet i Indre Østfold fengsel, og en rekke voksenopplæringstilbud.

Det er ca. 200 ansatte ved skolen, som ligger i Mysen sentrum, en times reise fra Oslo og 45 min fra Sarpsborg. Det er gode, offentlige kommunikasjoner både mot Follo/Oslo og mot Sarpsborg. Skolens elever kommer i hovedsak fra kommunene i Indre Østfold, men vi har også noen fylkesdekkende tilbud med elever fra andre deler av Østfold. Skoledagen varer fra 08:30 til 15:20.
Det er gode lærerarbeidsplasser ved skolen, og alle lærere og elever har bærbar PC. Skolen benytter læringsplattformen Fronter.

Skolen er organisert med rektor, utdanningsledere og fagledere. Det er et utstrakt samarbeid mellom skolens lærere. Skolen har et særlig fokus på «De beste vilkår for læring», klasseledelse og vurdering. Skolens visjon er «Lærelyst for livet: Det beste i hver enkeltSist oppdatert: 10.05.2017 Ann Anthony