ID 2072 - Fagarbeider/assistent i teknikk og industriell produksjon - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Mysen videregående skole

ID 2072 - Fagarbeider/assistent i teknikk og industriell produksjon

Vi søker etter fagarbeider/assistent - fast stilling teknikk og industriell produksjon per 01.08.2017:

En stilling på inntil 71 % med yrkeskompetanse/fagbrev innenfor fagområdet. Vi kan tilby en spennende jobb på en skole med et godt arbeidsmiljø hvor faglig samarbeid vektlegges. Søkeren bør kjenne til reparasjon/vedlikehold, pneumatikk og hydraulikk, grunnleggende elektro, grunnleggende DAK, maskinering og sveising/platearbeid. Det settes krav til relevant fagbrev innen industrimekaniker, plate, sveis, maskinarbeider eller verktøymaker. Søkere bør beherske, og ha gode kjennskaper til tegning/konstruksjon.

Vi søker deg som brenner for faget ditt og vil være med på å bringe det videre gjennom et nært samarbeid med lærere og elever på teamet.

Søkeren bør være engasjert og positiv, ha evnen til å motivere elevene og skape gode relasjoner, ha god kommunikasjons- og formidlingsevne, være en tydelig og god voksen, ha gode samarbeidsevner og ønsker om å kunne jobbe på tvers av faggrenser.

Vi ønsker søkere som er rause og har et positivt menneskesyn som kommer til syne gjennom tydelige, ærlige og konsekvente holdninger.

Søknadsfrist: 24.5.2017

Søknad må sendes på vårt elektroniske søknadsskjema , med ID 2072.
CV og attester medbringes til eventuelt intervju.

Opplysninger om stillingene:

Kan fås ved henvendelse til fagleder for TIP Steinar Jansen tlf. 69 84 62 00/ 95167736, eventuelt utdanningsleder Lise Rognerud tlf. 69 84 61 81.

Lønn fastsettes etter avtale.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. De som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest.
Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.
Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det tas forbehold om tilsetting dersom det oppstår overtallighet i fylkeskommunen.

Om skolen:

Mysen videregående skole er en kombinert skole med ca. 1000 elever fordelt på 8 utdanningsprogram:
Helse- og oppvekstfag, Studiespesialisering, Design og håndverk, Medier og kommunikasjon, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel, Bygg- og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon. I tillegg har skolen ansvaret for undervisningstilbudet i Indre Østfold fengsel, og en rekke voksenopplæringstilbud.

Det er ca. 200 ansatte ved skolen, som ligger i Mysen sentrum, en times reise fra Oslo og 45 min fra Sarpsborg. Det er gode, offentlige kommunikasjoner både mot Follo/Oslo og mot Sarpsborg. Skolens elever kommer i hovedsak fra kommunene i Indre Østfold, men vi har også noen fylkesdekkende tilbud med elever fra andre deler av Østfold. Skoledagen varer fra 08:30 til 15:20.
Det er gode lærerarbeidsplasser ved skolen, og alle lærere og elever har bærbar PC. Skolen benytter læringsplattformen Fronter.

Skolen er organisert med rektor, utdanningsledere og fagledere. Det er et utstrakt samarbeid mellom skolens lærere. Skolen har et særlig fokus på «De beste vilkår for læring», klasseledelse og vurdering. Skolens visjon er «Lærelyst for livet: Det beste i hver enkelt.» 

Sist oppdatert: 10.05.2017 Ann Anthony