ID 2066 - Leder til daglig drift ved skolens avd. Grepperød i Våler - 100% fast - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Østfold fylkeskommunale skole

ID 2066 - Leder til daglig drift ved skolens avd. Grepperød i Våler - 100% fast

Vi søker avdelingsleder.

Vi søker fra 1. august 2017 etter leder som skal ha ansvar for den daglige driften av skolens avdeling på Grepperød i Våler. 

Du kommuniserer godt og skaper gode relasjoner både til elever og ansatte, tar beslutninger og gjennomfører dem. Du har helhetsforståelse og tar helhetsansvar.

Du bør ha

 

  • undervisningskompetanse
  • erfaring fra arbeid med elever med sosiale og emosjonelle vansker
  • erfaring og /eller utdanning innen skoleadministrasjon og -ledelse
  • kjenne til barnevernets organisering og arbeid


Noe undervisning må påberegnes.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ytterligere opplysninger om stillingen:

Kan fås ved henvendelse til rektor Kjetil Haagensen, tlf. 92 03 79 98

Søknadsfrist: 28.05.2017

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2066. Egen CV, vitnemål og attester medbringes ved eventuelt intervju.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Østfold fylkeskommune har gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest og sikkerhetsklarering fra kriminalomsorgen.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Østfold fylkeskommune praktiserer seks måneders prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet vil bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Stillingen lyses ut med forbehold om godkjenning av nye stillinger og eventuelle interne overføringer.

Om Østfold fylkeskommunale skole:

Østfold fylkeskommunale skole (ØFS) har ansvaret for undervisning av elever i grunnskolealder og videregående på sosiale og medisinske institusjoner. Skolen har følgende avdelinger: Grepperød (barnevern), Ise (barnevern), Nabbetorp (barnevern), Rørvik (ungdomspsykiatri) og Åsebråten (barne og ungdomspsykiatri). I tillegg gir ØFS opplæring på sykehuset Østfold, Kalnes.

Arbeidet på avdelingene våre er utfordrende både på det faglige og personlige plan. Elevene i vår skole har store sosiale og emosjonelle vansker. Skolen gir spesialundervisning innenfor svært tilrettelagte rammer. Det er derfor viktig at søkeren har kompetanse og erfaring med denne type elever. 
 

Sist oppdatert: 09.05.2017 Ann Anthony