Skoler i hele fylket får RØRE-midler - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Skoler i hele fylket får RØRE-midler

Skolevei_krijo- 420

Skoler over hele Østfold får totalt 5,7 millioner kroner i støtte til å styrke elevenes helse og forutsetning for læring.

 - Dette er vi stolte over. Vi har fått utrolig mange gode søknader, og har nådd bredt ut til skolene i Østfold. Alt det flotte arbeidet som nå starter på skolene vil være med på å fremme helsa til elevene i fylket vårt, sier leder for Østfoldhelsa Inger-Christin Torp.

42 skoler får midler

31.mai fordelte et enstemmig styre i Østfoldhelsa drøyt 5,7 millioner kroner til 71 prosjekter fordelt på 42 skoler.

Dette var første tildelingsrunde av de såkalte RØRE 6-19-midlene som Østfold fylkeskommune fikk tildelt fra Sparebankstiftelsen DNB i 2016. Midlene skal brukes til å prosjekt for helsefremmende skoler. Totalt er denne potten på 26,5 millioner kroner.

Får gode ambassadører

Inger-Christin Torp er imponert over alle flotte søknader, og er spesielt fornøyd med at kunnskapen om tilskuddsordningen i prosjekt RØRE er nådd ut til så mange skoler.

- Styret for Østfoldhelsa er spesielt opptatt av at vi nå får RØRE-ambassadører på 35 ulike skoler. Dette er fagfolk som skal bidra til at skolene setter fokus på læring i bevegelse, gode mat- og måltidsrutiner og trivsel på skolene.

Neste tildeling finner sted i høst, og søknadsfristen for skolene blir 12.oktober.

Du kan lese mer om Sparebankstiftelsen DNBs tildeling i desember i denne artikkelen

Fakta

  • Ved søknadsfristens utløp er det kommet inn 83 individuelle søknader fra 49 ulike skoler.
  • I tillegg til de 49 er det en fellessøknad fra Ryggeskolen, en fra Opplæringsavdelingen, Østfold fylkeskommune, og en fra Oppfølgingstjenesten.
  • Søknadene gjelder skoler i 13 kommuner. Dessuten er det to kommuner som er representert via søknad fra videregående skole.
  • Det er 28 barneskoler, 2 kombinerte skoler, 10 ungdomsskoler og 9 videregående skoler blant søkerne. Til sammen om lag 17.000 elever.
  • 35 søknader gjelder RØRE-ambassadør, 12 søknader gjelder tiltak omkring ernæring og kosthold, 11 om fysisk aktivitet, 20 er en kombinasjon av flere tiltak, 4 gjelder tiltak knyttet til psykisk helse, og en søknad handler om arbeid med søvn og søvnkvalitet.
  • Totalt er det søkt om tiltak for 16.680.546 kroner.
  • Fylkesrådmannen foreslår å tildele 5.715.000 i første utlysning

Her kan du se hvilke skoler som støttes:

Skole

Kommune

Tiltak

Sum

Alvimhaugen

Sarpsborg

Gratis skolefrokost

50000

Alvimhaugen

Sarpsborg

RØRE-amb

50000

Aremark

Aremark

RØRE-amb

50000

Aremark

Aremark

Gøy på landet

95000

Askim

Askim

Helsefremmende skole, nytt og gammelt

235000

Borg vgs

Sarpsborg

Kurs i ernæring + huske+bordtennisbord

100000

Borge

Fredrikstad

Den store natur-SFO-boka

50000

Eidsberg

Eidsberg

RØRE-amb

50000

Eidsberg

Eidsberg

RØRE på Eidsberg u

280000

Ekholt skole

Rygge

RØRE-amb

50000

Ekholt skole

Rygge

En helsefremmende og sykkelvennlig skole

75000

Floren

Hvaler

RØRE-amb

50000

Folkvang

Halden

RØRe-amb

50000

Folkvang

Halden

Bedre læring gjennom bevegelse, frisk luft og sunn mat

55000

Frederik II

Fredrikstad

Frederik-prosjektet, helse og livskvalitet

150000

Gimle

Halden

RØRE-amb

50000

Hafslundsøy

Sarpsborg

røre-amb

50000

Hafslundsøy på vegne av 6 skoler

Sarpsborg

SkoleStolpejakt

75000

Halden

Halden

Galdhøpiggen 2018

0

Halden

Halden

Varm grønnsakslunsj i kantina

40000

Halmstad

Rygge

bevegelse+bespisning = begavelse+begeistring

250000

Halmstad

Rygge

RØRE-amb

50000

Hannestad

Sarpsborg

Kjøkken i det fri

145000

Hannestad

Sarpsborg

RØRE-amb

50000

Havnås

Trøgstad

RØRE-amb

50000

Havnås

Trøgstad

Balanse og motorikkløype

100000

Hjortsberg

Halden

RØRE-amb

50000

Hornnes og Ullerøy

Sarpsborg

Frokost med morgenaktivitet

38000

Hornnes og Ullerøy

Sarpsborg

RØRE-amb

100000

Hurrød

Fredrikstad

Hurrød vinterpark

80000

Hurrød

Fredrikstad

RØRE-amb

50000

Hvaler

Hvaler

RØRE-amb

50000

Kalnes vgs

Sarpsborg

Helsefremmende rom

0

Kalnes vgs

Sarpsborg

Utviklingsprosjekt

90000

Kirkeng

Rakkestad

RØRE-amb

50000

Kulturskolen

Sarpsborg

Flere farger i Sarpsborgskolene

0

Kvernhuset

Fredrikstad

Frokost

17000

Kvernhuset

Fredrikstad

Aktiv i friminutt

80000

Kvernhuset

Fredrikstad

RØRE-amb

50000

Låby

Halden

MangfoldsUKM

0

Malakoff vgs

Moss

Havregrøt til alle

50000

Marker

Marker

Kantine og trivselsledere

70000

Marker

Marker

Sunn og glad på sfo

50000

Marker

Marker

RØRE-amb

50000

Mysen

Eidsberg

Tennisbord byggfag

0

Mysen

Eidsberg

Frokost til vgs og ungdomsskolen

95000

Mysen

Eidsberg

Helseambassadører

27000

OT

ØFK

Alternative opplæringsarenaer fysisk akt

100000

Rakkestad

Rakkestad

Uteklasserom for mat og fysisk glede

140000

Rakkestad

Rakkestad

Frokost

50000

Rakkestad

Rakkestad

RØRE-amb

50000

Risum

Halden

RØRE-ambassadør

50000

Rygge

Rygge

RØRE-amb

50000

Rygge

Rygge

Ut i solen

70000

Ryggeskolen

Rygge

RØRE-ambassadør for alle skolene i kommunen

0

Rødsberg

Halden

Frokosttilbud

50000

Rødsberg

Halden

RØRE-amb

50000

Rødsberg

Halden

Kantine/matbod

129000

Rømskog skole

Rømskog

Grus-plass

0

Sandesundsveien

Sarpsborg

RØRE-amb

50000

Skjeberg folkehøyskole

Sarpsborg

Mer aktivitet i skoletiden

0

Skjønhaug

Trøgstad

RØRE-amb

50000

Skjønhaug

Trøgstad

Løp&spis

300000

Spydeberg

Spydeberg

Rektors tur

0

St. Olav

Sarpsborg

Tre tiltak, grøt, sfo og utstyr

150000

Strupe

Halden

RØRE-amb

50000

Svinndal

Våler

RØRE-amb

50000

Tenor

Eidsberg

UT-prosjektet

164000

Tenor

Eidsberg

RØRE-amb

50000

Tomter

Hobøl

RØRE-amb

50000

Tomter

Hobøl

Kantinetilbud

150000

Tomter

Hobøl

Læring i bevegelse

0

Trara

Fredrikstad

Frokostklubben

0

Trara

Fredrikstad

RØRE-amb

50000

Vang

Rygge

RØRE-amb

50000

Vang

Rygge

Spis og rør

100000

Våk

Rygge

RØRE-amb

50000

Øreåsen skole

Rygge

RØRE-amb

50000

Øreåsen skole

Rygge

Læring i bevegelse

15000

Øreåsen skole

Rygge

Frokosttilbud

50000

Østfold fk

ØFK

Mestringskurs for ungdom

250000

Åttekanten

Hvaler

RØRE-amb

50000


 
 

Sist oppdatert: 31.05.2017 Kristin Hermansen Josefsen