EU-millioner skal skape grønn og blå vekst - Østfold fylkeskommune internettportal
 

EU-millioner skal skape grønn og blå vekst

Turisme

EU-programmet Interreg Sverige-Norge godkjente nylig tre nye utviklingsprosjekter i grenseregionen. Prosjektene handler om turisme, blå og grønn tilvekst, og har en en økonomisk ramme på 2,3 millioner euro.

De tre prosjektene ? «Grensen som attraksjon ? grenseløse muligheter for virksomheter innen turisme/ reiseliv», «Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2» og «Grønn Tilvekst Tre ? en grenseregion som vokser på trær» ble godkjent forrige torsdag, og har samlede, økonomiske rammer på 2,3 millioner euro.

- Dette er nok et bidrag til å styrke våre relasjoner på tvers av grensen. Dette er prosjekter vi har stor tro på og som på sikt vil gangne alle kommunene i grenseregionen, sier Linda Marie Engsmyr, leder av  Svinesundskommiteen.

En fellesnevner for de tre prosjektene er en sterk tro på grenseregionen som et grønt og bærekraftig vekstområde.

- Det ligger et stort potensial i grenseregionen som må realiseres ytterligere. Da må rammene være der, og det må være prosjekter som gir merverdi. De tre prosjektene som ble godkjent er viktige for Østfolds og grenseregionens satsing på bioøkonomi, og med støtte fra Interreg kan vi forsterke vårt arbeid for bærekraftig utvikling i regionen. Vi ser fram til fortsettelsen, sier næringssjef Anne Wold i Østfold fylkeskommune.

Prosjektene

  • Prosjektet «Grensen som attraksjon ? grenseløse muligheter for virksomheter innen turisme/ reiseliv» fokuserer på besøksnæringen og skal styrke smarbeidet over grensen. Målet med prosjektet er å bidra til å skape nye, langsiktige og grenseoverskridende samarbeidsavtaler mellom bedrifter og nye grenseregionale produkter. Svinesundskommiteen og Visit Østfold er prosjekteiere, og samarbeider med Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune, Länsstyrelsen Västra Götaland, Haldenkanalen Regionalpark, Ytre Hvaler nasjonalpark, Fyrbodals kommunalförbund, Dalsland Turist AB, Bengtsfors kommun, Fredrikstad kommune, Visit Fredrikstad og Hvaler, Halden kommune, Halden Turist, iSarpsborg, Sarpsborg kommune, Strömstad kommun, Tanum Turist, Utsikten Scandinavian School, Camp Dalsland och Aktivum AS.
  • Prosjektet ?Framtiden er blå i Svinesundsregionen 2? handler om å skape de riktige forutsetningene for å styrke den blå tilveksten i grenseregionen. Dette skal skje gjennom en strategisk og bærekraftig kystsone og kystsoneplanlegging, og bidra til en langsiktig bransjeutvikling innen marine og maritime næringer, særlig innen sjømat. Svinesundskommittén og Østfold fylkeskommune er prosjekteiere, og samarbeider med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland og Fredrikstad kommune.
  • Prosjektet «Grønn Tilvekst Tre ? en grenseregion som vokser på trær» har til hensikt å øke bruken av tre i bygg og skape nye muligheter. Projektet kommer til å utnytte de offentlige aktørenes rolle som forbilder og bestillere. Svinesundskommittén og Østfold fylkeskommune er prosjekteiere, og samarbeider med Fyrbodals kommunalförbund, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, Innovatum, Trebruk, Smart innovation og Stenebyskolan.


 


Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Østfold och Västra Götaland. Syftet med kommittén är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter.

 

Sist oppdatert: 19.05.2017 Fredrik Andreas Norland