Jobber for å få enda flere statlige arbeidsplasser til Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Jobber for å få enda flere statlige arbeidsplasser til Østfold

stortinget420

Fylkesordfører Ole Haabeth er fornøyd med å ha fått på plass 20 statlige arbeidsplasser i Østfold. Nå fortsetter jobben for å få enda flere.

- Vi er fornøyd med at Moss og Østfold er valgt som lokalisering av klareringsmyndigheten. 20 statlige arbeidsplasser er et lite, men viktig bidrag i arbeidet med å styrke arbeidsmarkedet i Østfold, sier fylkesordfører Ole Haabeth etter at Regjeringen la fram stortingsmeldingen om lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Jobber for å få politihøgskolen

Det er klart at den sivile klareringsmyndigheten med rundt 20 arbeidsplasser skal samles i Moss.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har også meldt at man vil vurdere flytting av politihøgskolen med 670 studenter og 260 årsverk.

Det er positivt, mener fylkesordføreren.

- At Regjeringen nå gir et oppdrag om å utrede omlokalisering av Politihøgskolen betyr at vi er ett skritt nærmere en mulig fremtidig lokalisering av skolen til Moss, slik vi tidligere har argumentert for og som hele Østfold samlet står bak, sier Haabeth.

Fylkesordføreren legger imidlertid ikke skjul på at han mener Regjeringen burde være enda mer opptatt av nærområdene til Stor-Oslo når omlokalisering vurderes.  

- Ved å lokalisere arbeidsplasser til for eksempel Østfold med sin korte reiseavstand fra Oslo, så ville man redusert ulempene for de ansatte som vil bli berørt av flytteplanene, sier han.

Han mener at med grense til utlandet, og med sterke miljøer innenfor blant annet IT, energi og kreative næringer, er Østfold svært aktuell for etablering av statlige virksomheter knyttet til disse områdene.

Felles innsats

Han er derfor klar på at det viktige arbeidet med å få statlige arbeidsplasser til Østfold skal fortsette med full kraft.

- Vi vil fortsette det arbeidet vi nå har startet med en felles innsats i fylket - blant annet gjennom partnerskapet Næringsriket Østfold. Vi skal synliggjøre Østfolds fortrinn og trekke til oss statlige virksomheter som vi mener har særlige fordeler av å være lokalisert i fylket vårt, sier Haabeth. 

Sist oppdatert: 17.02.2017 Pål Blåflat Vikesland