Skolebruksplan - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Innspill til rullering av skolebruksplan

Her er innspill til rullering av skolebruksplanens del tre mottatt før politisk behandling våren 2016. 06.06.2016

Fylkesrådmannens forslag til skolebruksplan del 3, 2016-2026

Fylkesrådmannen la frem del 3 av skolebruksplanen i forbindelse med sin presentasjon av forslag til økonomiplan 2017-20 den 19. mai. 19.05.2016
Skolebygg innvendig

Skolebruksplan for de videregående skolene

Rullering av skolebruksplan (del 3 2016-26) ble behandlet av fylkestinget 22. og 23. juni 2016. 18.03.2015

Rammer og kriterier for skolebruksplanen (Del 1)

Arbeidet med Skolebruksplanen er delt opp i 2 hovedfaser. I del 1 drøfter man prinsipper og premisser. I del 2 foretas det konkrete kartlegginger og alternativer til fremtidige løsninger vil bli lagt fram. 30.05.2014

Vedlegg til skolebruksplanens del 2

Her finner du vedlegg til prosjektgruppens rapport i skolebruksplanen del 2. 30.05.2014

Rapporter og saksfremlegg til skolebruksplanens del 2

Her finner du aktuelle rapporter og politiske saksfremlegg til skolebruksplanen del 2. 30.05.2014

Høringsuttalelser skolebruksplan

Her er høringsuttalelsene om skolebruksplanens del to mottatt før politisk behandling høsten 2014. 27.01.2015

Bakgrunn og mål for skolebruksplanen

Gjennom det forutgående arbeidet høsten 2012 og våren 2013 med vurdering av skole- og tilbudsstrukturen for Nedre Glomma og gjennomført mulighetsstudie for ny videregående skole i Fredrikstad, ble det tydeliggjort at det var behov for en helhetlig og langsiktig plan skole- og tilbudsstrukturen i Østfold i fremtiden; en Skolebruksplan. 25.03.2014

Prosjektorganisering skolebruksplan

Styringsgruppe for arbeidet med fylkeskommunens skolebruksplan er fylkesrådmannens ledergruppe. 25.03.2014

Slik ble skolebruksplanen utarbeidet og behandlet

Da skolebruksplanen ble vedtatt i fylkestinget 26. februar 2015 hadde planen vært gjennom et grundig og systematisk arbeid. Her er en oversikt over prosessen. 17.03.2015