Folkehelse - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Folkehelse

Folkehelse - illustrasjonsfoto
Folkehelsearbeidet skal bidra til å skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen, med særlig oppmerksomhet på barn og unge og på utjevning av sosial ulikhet.
12.07.2013

Barn springer på sti over gressplen

Siste nytt

Østfold fylkeskommune har fått 26 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med helsefremmende skoler i Østfold. 31.01.2017
Barn som løper på gressbakke

Tilskudd til bevegelsesglede, matglede og læring

Skoler kan søke om støtte til helsefremmende arbeid på skolen gjennom prosjekt RØRE 6-19. Søknadsfristen er 28. april. 27.03.2017

Helsefremmende barnehager og grunnskoler

Nettverk for helsefremmende grunnskoler 01.07.2016

Helsefremmende videregående skoler

Nettverk for helsefremmende videregående skoler. 18.08.2016

Kontakt oss

01.03.2017

Rullering av regional plan for fysisk aktivitet 2018-2029

Arbeid med å lage ny regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er i gang. 04.05.2017

Lenker