Kulturminnevern - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkeskonservatoren i Østfold

Websidebilde_kulturminnevern_desat
Kulturminner tilhører oss alle og angår oss alle. De er som fotspor i våre byer og landskap og gir oss muligheter for tilhørighet, forankring, kunnskap og opplevelse. 28.03.2011

Kjøp bøkene om Østfoldhistorien!

Praktverket består av fire bind. Historien starter allerede for over 10.000 år siden og varer fram til 1900-tallet. 25.08.2014

Besøk det forhistoriske Rygge!

Vi har skjøttet og skiltet en rekke arkeologiske kulturminner i Rygge. De fleste av dem er fra jernalderen. På skiltene kan du lære om haugbrott, ferdsel, gravskikk og gårdsliv i jernalder, og du kan se fine illustrasjoner og foto av funn fra Rygge. 17.12.2014

Kontakt kulturminnevernet

Har du spørsmål eller lurer på noe så ta gjerne kontakt med oss som jobber i Kulturminnevernet i Østfold. 04.04.2011

Oldtidsruta

Bli med på en reise gjennom Østfolds bronse- og jernalder. Følg oldtidsruta og besøk kulturminner som bare venter på at du skal forbløffes over dem. 27.02.2013

Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg

Fylkeskommunale midler til bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg, som ikke er fredet. 28.04.2014

Tilskudd til fredede bygninger og anlegg

Midler fra Riksantikvaren til bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven. Ordningen forvaltes av Fylkeskonservatoren. 28.04.2014

middelalderkirke

Middelalderen i Østfold, kirkesteder og pilegrimsleder

Østfold fylkeskommune har et eget prosjekt viet middelalderens kulturminner og kulturmiljøer. 22.04.2013

Kulturminner og skogshogst

Avklaring av forholdet til kulturminner ved skogshogst. 09.05.2011

Leter du etter fornminner? Dette bør du vite

Interessen for Østfoldhistorien er økende og metallsøking blir en stadig mer utbredt hobby. Flere kjøper og bruker metallsøker og mengden av løsfunn som levers inn kulturminneforvaltningen er stor. Men det er en rekke ting du som leter må sette deg inn i og forholde deg til. Derfor har vi laget retningslinjer du finner under. 10.10.2013
store_raaholmen2

Kulturmiljøfredning av Store Råholmen, Fredrikstad

Fylkeskonservatoren har arbeidet med kulturmiljøfredning av Store Råholmen i Fredrikstad kommune. Kulturmiljøet ble midlertidig fredet 23. oktober 2009 og ligger nå til sluttbehandling hos Riksantikvaren.
06.03.2013