Utdanning - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Grenseløs kompetanse og kommunikasjon

Med støtte fra Interreg skal et felles prosjekt jobbe for å øke kunnskapen om kompetansebehovet i Fyrbodal og Østfold, samt hvilke arbeidsmuligheter som finnes i området. I tillegg få flere ungdommer til å utdanne seg innen teknikk og naturvitenskap, for å møte disse behovene. 11.11.2015

Møter i Yrkesopplæringsnemda

Referat fra Yrkesopplæringsnemda 20.04.2005

Videregående opplæring for voksne

Som voksen i Østfold har du mulighet til å ta videregående opplæring. Du kan få generell studiekompetanse eller fagbrev eller svennebrev. 17.12.2009

Utdanning

Videregående opplæring er det største tjenesteområdet i Østfold fylkeskommune, og fylkeskommunen har ansvaret for 10.000 elever og lærlinger. 17.08.2015