Stilling ledig - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Stilling ledig

Kirkeparken videregående skole

ID 2054 - Undervisningstilling ved VO på kveldstid

Ledig stilling fra 01.08.2017 ved VO på kveldstid, ca 90 % stilling.
21.04.2017
Kirkeparken videregående skole

ID 2055 - Undervisningsstilling i idrett/kroppsøving - vikariat

Ledig undervisningsstilling fra 01.08.2017, 110 % undervisningsvikariat for skoleåret 2017/2018.
21.04.2017
Kirkeparken videregående skole

ID 2056 - Undervisningsstilling i dans med hovedvekt på klassisk og jazz - vikariat

Ledig undervisningsstilling fra 01.08.2017 - vikariat ved Kirkeparken vgs
21.04.2017
Kirkeparken videregående skole

ID 2057 - Pedagogisk stilling i IKT

Fra 01.08.2017 er det ledig pedagogisk stilling i IKT - 100 % fast stilling.
21.04.2017
Kirkeparken videregående skole

ID 2058 - Undervisningsstilling i norsk og historie

Fra 01.08.2017 er det ledig undervisningsstilling i norsk og historie - 100 % fast stilling.
21.04.2017
Kirkeparken videregående skole

ID 2059 - Undervisningsstilling i IKT-fag - vikariat

Undervisningsvikariat i 100 % st. i IKT-fag for perioden 01.08.2017 t.o.m. 31.12.2017.
21.04.2017
Kirkeparken videregående skole

ID 2053 - Fagleder Musikk og dans

Fagleder Musikk og dans i 100% stilling, ledig fra 01.08.2017.
19.04.2017
Tannhelsetjenesten i Østfold

ID 2052 - Tannhelsesekretærstilling

Til Fredrikstad tannklinikk søker vi tannhelsesekretær i 100 % fast stilling.
19.04.2017
Mysen videregående skole

ID 2051 - Undervisningsstilling i fagene engelsk og spansk - inntil 100 % vikariat

Vi har ledig inntil 100 % vikarstilling skoleåret 2017/2018 for lærer/adjunkt/lektor som dekker fagene engelsk og spansk.
09.04.2017
Mysen videregående skole

ID 2050 - Undervisningsstilling - fast inntil 100% fagene engelsk og tysk

Vi har ledig inntil 100 % fast stilling for lærer/adjunkt/lektor som dekker fagene engelsk og tysk.
09.04.2017
Mysen videregående skole

ID 2049 - Undervisningsstilling i fagene kjemi og matematikk - 60 % fast stilling

Vi har ledig inntil 60 % fast stilling for lærer/adjunkt/lektor.
09.04.2017
Kalnes videregående skole

ID 2038 - Lærer i bygg- og anleggsteknikk

Vi søker etter lærer med tverrfaglig kompetanse innen utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk.
09.04.2017
Halden videregående skole

ID 2028 - Undervisningsstilling innen psykologi

Ved Halden videregående skole er det ledig 79% vikarstilling innen psykologi for perioden 1. august 2017 til 31. oktober 2017.
07.04.2017
Halden videregående skole

ID 2025 - Undervisningsstilling innen dramafag - 20 % vikariat

Ved Halden videregående skole er det ledig 20% vikarstilling innen dramafag for skoleåret 2017/2018.
07.04.2017
Halden videregående skole

ID 2027 - Undervisningsstillinger innen norsk, samfunnsfag og engelsk

Ved Halden videregående skole er det ledig inntil 400% faste stillinger og 200% vikarstillinger innen norsk, engelsk og samfunnsfag med tiltredelse 1. august 2017.
07.04.2017
Halden videregående skole

ID 2031 - Fagleder med ansvar for norskfaget

Vi søker etter fagleder med ansvar for norskfaget.
07.04.2017
Halden videregående skole

ID 2026 - Undervisningsstilling innen naturfag - 30 % vikariat

Ved Halden videregående skole er det ledig 30% vikarstilling innen naturfag for skoleåret 2017/2018.
07.04.2017
Halden videregående skole

ID 2024 - Undervisningsstillinger innen helse- og oppvekstfag

Vi har fra 1. august 2017 ledig inntil 160% faste og 40% vikarstillinger innen utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag med tiltredelse 1. august 2017.
07.04.2017
Halden videregående skole

ID 2029 - Undervisningsstillinger innen teknikk og industriell produksjon

Vi har fra 1. august 2017 ledig inntil 200% faste stillinger innen utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon.
07.04.2017
Halden videregående skole

ID 2030 - Utdanningsledere i Halden videregående skole

To av våre gode utdanningsledere går av med pensjon og vi søker deres etterfølgere til en skole i utvikling og endring.
07.04.2017
Kalnes videregående skole

ID 2037 - Undervisningsstilling innen spesilaundervisning

Vi har fra 01.08.17 ledig undervisningsstilling innen spesialundervisning.
07.04.2017
Kalnes videregående skole

ID 2039 - Lønns- og personalkonsulent

Vi søker etter lønns- og personalkonsulent i 100 % fast stilling.
07.04.2017
Borg videregående skole

ID 2046 - Undervisningsstilling i Bygg og anleggsteknikk - innen klima-, energi- og miljøteknikk, rørleggerfaget - 100 % vikariat

Skolen har ledig 100 % undervisningsstilling som faglærer, vikariat med mulighet for fast ansettelse, med undervisningskompetanse innenfor klima-, energi- og miljøteknikk, rørleggerfaget.
07.04.2017
Østfold fylkeskommunale skole

ID 2047 - Undervisningsstillinger - inntil 900 % faste stillinger

Vi har inntil ni ledige faste stillinger.
07.04.2017
Askim videregående skole

ID 2043 - Undervisningsstilling på service og samferdsel - innen fagene administrasjon og økonomi, markedsføring og salg, sikkerhet - 80 % fast stilling

Vi har ledig 1 fast stilling (inntil 80 %) innen vg1 Service og samferdsel fra 01.08.17.
06.04.2017
Askim videregående skole

ID 2042 - Undervisningsstilling i idrettsfag og kroppsøving - 50 % vikariat

Vi har behov for vikar i inntil 50 % stilling i idrettsfag/kroppsøving - innen fagene treningslære og/eller idrett og samfunn og kroppsøving.
06.04.2017
Askim videregående skole

ID 2041 - Undervisningsstilling i realfag - innen fagene geografi, matematikk og naturfag - vikariat i 100 % stilling

Vi har et ledig vikariat innenfor realfag for skoleåret 2017/2018.
06.04.2017
Malakoff videregående skole

ID 2036 - Undervisningsstilling innen kroppsøving og naturfag - 90 % vikariat

90 % undervisningsstilling, vikariat, innen kroppsøving og naturfag i perioden 1.8.17 - 12.1.18.
06.04.2017
Malakoff videregående skole

ID 2035 - Undervisningsstilling innen matematikk og naturfag - inntil 40 % vikariat

Inntil 40 % undervisningsstilling, vikariat, matematikk og naturfag.
06.04.2017
Malakoff videregående skole

ID 2034 - Undervisningsstilling innen matematikk og naturfag - 100 % fast stilling

100 % fast undervisningsstilling innen matematikk og naturfag - ID 2034.
06.04.2017
Malakoff videregående skole

ID 2033 - Undervisningsstilling innen samfunnsfagene - inntil 150 % vikariat

Inntil 150 % undervisningsstilling, vikariat, innen samfunnsfagene - ID 2033.
06.04.2017
Malakoff videregående skole

ID 2032 - Undervisningsstillinger innen spansk, medie og informasjonskunnskap, markedsføring og ledelse, geografi og samfunnsfag - inntil 240 % faste stillinger

Inntil 240 % fast undervisningsstillinger innen spansk, medie og informasjonskunnskap, markedsføring og ledelse, geografi og samfunnsfag.
06.04.2017
Greåker videregående skole

ID 2040 - Lærer i sang - vikariat

Greåker videregående skole har fra 1.august og ut skoleåret ledig ca. 50 % vikariat i sang.
06.04.2017
Søknadsskjema og informasjon:

Generell informasjon om ledige stillinger

Tilsetting i ledige stillinger skjer etter offentlig utlysning. Intervju og tilsetting skjer lokalt ved den enkelte skole/arbeidssted. Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema.
20.01.2005