Stilling ledig - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Stilling ledig

Tannhelsetjenesten i Østfold

ID 2005 - Ledig tannhelsesekretærstilling

Tannhelsetjenesten i Østfold satser på faglig utvikling og tilbyr variert arbeid på alle typer prioriterte pasienter og betalende voksne pasienter. Vi er ca. 130 ansatte fordelt på dagens 11 klinikker. Fylkestinget har vedtatt en ny klinikkstrukturplan der antallet klinikker skal reduseres til 6 klinikker innen 2023. Østfold fylkeskommune arbeider for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping, innovasjon og medarbeiderskap. Tannhelsetjenesten i Østfold har et godt etablert samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, TKØ, hvor forskning og fagopplæring er i fokus. For å nå våre mål er tannhelsetjenesten avhengig av et nært samarbeid med andre aktører innen helse og velferd.
27.02.2017
Regionalutviklingsavdelingen

ID 1996 - Sykkelkoordinator - 3-årig prosjektstilling

Vi søker etter sykkelkoordinator til nyopprettet stilling i et 3-årig engasjement.
17.02.2017
Seksjon inntak og livslang læring

ID 1994 - Rådgiver

Vi søker rådgiver med ansvar for saksbehandling/klagebehandling innen inntak til videregående opplæring.
17.02.2017
Kulturminneseksjonen

ID 1998 - Konservator/rådgiver

Vi søker konservator/rådgiver som har kulturminnefaglig bakgrunn, med stort engasjement for å ivareta og utvikle det historiske Østfold.
17.02.2017
Østfold kulturutvikling

ID 2000 - Leder for Scenekunst

Østfold kulturutvikling søker etter leder for scenekunst. Østfold kulturutvikling (ØKU) er en virksomhet i Østfold fylkeskommune med en visjon om å være et kraftsenter for kunst og kultur i Østfold.
17.02.2017
Søknadsskjema og informasjon:

Generell informasjon om ledige stillinger

Tilsetting i ledige stillinger skjer etter offentlig utlysning. Intervju og tilsetting skjer lokalt ved den enkelte skole/arbeidssted. Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema.
20.01.2005