Dagssoversikt for tirsdag 25. april 2017 Østfold fylkeskommune internettportal
 

tirsdag 25. april 2017


Næringsriket Østfold


Starter: 25.04.2017 kl 09:00   Slutter: 25.04.2017 kl 17:00   Sted: Høgskolen i Østfold, Kråkerøy
Møte i Næringsriket Østfold


Opplæringskomiteen


Starter: 25.04.2017 kl 10:00   Slutter: 25.04.2017 kl 16:00   Sted: Skjerberg folkehøyskole
Møte i opplæringskomiteen


Samferdselskomiteen


Starter: 25.04.2017 kl 10:00   Slutter: 25.04.2017 kl 16:00   Sted: Rudskogen Motorsenter
Møte i samferdselskomiteen.
Kjøreplan
08.00 Gruppemøter
10.00 Møtestart
Velkommen til Rudskogen v/Harald Huysman
10.20 Orienteringer
• El-busser v/Rolf Hagman fra TØI (30 min)
• Status og framdrift nytt kollektivtilbud v/Jostein Haug (20 min)
• Status/framdrift Regional transportplan (RTP) v/Liss Rambo (15 min)
Behandling av saker
12.00 Lunsj
12.30 Orientering - Lastebileierforbundet region 1 v/Kristian Bjerke
13.00 Behandling av saker fortsetter
14.00 Pause
14.15 Behandling av saker fortsetter
16.00 Forventet avslutning