Dagssoversikt for onsdag 24. mai 2017 Østfold fylkeskommune internettportal
 

onsdag 24. mai 2017


Kompetanseforum Østfold


Starter: 24.05.2017 kl 08:00   Slutter: 24.05.2017 kl 16:00   Sted: Verket Scene, Moss
Vårsamling


Fylkesutvalg og fylkesvalgstyre


Starter: 24.05.2017 kl 12:00   Slutter: 24.05.2017 kl 15:00   Sted: Verket Scene, Moss
Møte i fylkesutvalget og fylkesvalgstyret