Dagssoversikt for mandag 24. april 2017 Østfold fylkeskommune internettportal
 

mandag 24. april 2017


Yrkesopplæringsnemnda


Starter: 24.04.2017 kl 08:30   Slutter: 24.04.2017 kl 15:00   Sted: Fylkeshuset, Sarpsborg
Møte i Yrkesopplæringsnemnda


Administrasjonsutvalget


Starter: 24.04.2017 kl 09:00   Slutter: 24.04.2017 kl 12:00   Sted: Fylkeshuset
Møte i administrasjonsutvalget.