Kontaktskjema

Kontakt Samferdsel

Ta gjerne direkte kontakt med en av de ansatte eller kontakt Samferdselsseksjonen via dette skjemaet.Ansatte i Samferdselsseksjonen


Jostein Haug
Samferdselssjef
Plan og strategi
SAMS vegadministrasjon
Hans Erik Fosby
Fagsjef
Planprosesser
Gods og havn
Statistikk
Marit Aarum
Rådgiver
Avtaleoppfølging
Innkjøp og anbud
Hans Arne Bjerkemyr
Rådgiver
Jernbane og NSB
Nasjonal transportberedskap
Lars Husvik
Rådgiver
Fylkesveier
Gange og sykkel
Løyve for drosje
Liss Rambo
Rådgiver
Planprosesser
Torill Kirkerød
Saksbehandler
Skoleskyss grunnskolen
Ellen Arntzen
Rådgiver
Planprosesser
Gange og sykkel
Bypakke Nedre Glomma
Evy Angell
Saksbehandler
Skoleskyss videregående skole
Løyve for drosje
 
Planer og saker om samferdsel, kollektivtransport og fylkesveger behandles av Samferdsel, miljø og klimakomiteen. Komiteleder er Olav I. Moe
 
Til hovedsiden for Samferdsel